Cao onderhandelingen Provinciale Sector in cruciale fase

10 procent loonsverhoging en een verhoging van de salarisbedragen met €100,- nominaal, een verhoging van het minimumuurloon naar €16,- en invoering van de algemene prijscompensatie. Dat is de inzet van de bonden voor de nieuwe cao Provinciale Sector als op 15 februari de loonparagraaf in volle omvang op tafel komt.

Het salaris kwam op 1 februari weliswaar niet aan bod, toch is er vooruitgang geboekt tussen de gezamenlijke vakbonden, waaronder CNV Overheid, en de werkgevers, verenigd in het IPO. Zo zijn partijen het eens over het indexeren van de consignatietoelage met de algemene loonstijging van de cao. Voor de BHV-toelage is dat al geregeld en die systematiek wordt overgenomen. Eens werden de onderhandelaars, waaronder Rick Damme en Arno van Voorden van CNV Overheid, het ook over het laten beoordelen van de zwaarte van de bezwarende werkomstandigheden door een onafhankelijke deskundige, te kiezen in overleg met de ondernemingsraad.

Stagevergoeding

Er komt verder een stagevergoeding van €700,- per maand (bij 40 uur per week) voor alle opleidingsniveaus. Verder krijgen de levensfaseambassadeurs een structurele plaats in de cao en is er overeenstemming dat extra aandacht in de cao moet worden besteed aan werkdruk. Werkgevers en ondernemingsraden krijgen handvatten mee.

De pilot voor het ruilen van feestdagen wordt omgezet in een vaste afspraak.