‘Het OR-werk geeft mij verdieping in kennis’

In maart waren er landelijke OR-verkiezingen bij gemeenten en een aantal andere organisaties. Waarom zou je je kandidaat stellen voor de ondernemingsraad (OR)? Welke voor- en nadelen heeft dat? Welke eigenschappen heb je daarvoor nodig? En welke vaardigheden kun je ermee ontwikkelen?

Meedenken over en je bemoeien met de keuzes en dilemma’s waar organisaties nu voor staan. De belangen van de organisatie behartigen en er voor je collega’s zijn. Jezelf verder ontplooien en ontwikkelen tijdens jouw loopbaan. Zomaar een paar voordelen van deelname aan de ondernemingsraad. Voor Jasper Buist, planologisch juridisch medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Barneveld, was de mogelijkheid zich te ‘bemoeien’ met de besluitvorming een belangrijke reden om in de OR te gaan. Maar het begon min of meer bij toeval. ‘Of ik de ontstane vacature wilde invullen. Het was destijds voor mij een ideale manier de organisatie te leren kennen.’ Inmiddels vervult hij zijn rol alweer 13 jaar met veel plezier.

Wat maakt OR-werk en medezeggenschap in het algemeen zo mooi?

‘Er zijn een aantal redenen waarom ik het OR-werk mooi vind. Het werken in de OR met een groep collega’s, die uit verschillende geledingen van de organisatie komen, vind ik interessant en geeft een leuke dynamiek tijdens de overleggen. Het verdiepen in onderwerpen waar ik in mijn dagelijkse werk niet direct mee te maken heb, geeft mij een verdieping in kennis. Verder biedt het mij de mogelijkheid om in de werkomgeving integraal te kunnen werken. Door het OR-werk leer je meer collega’s kennen. Afrondend heb ik er veel van geleerd, zoals onderhandelen en voorzitten tijdens overleggen.’

Heb je invloed op de keuzes en dilemma’s waar organisaties nu voor staan, zoals werkdruk en het hoge ziekteverzuim?

‘Vanwege de huidige arbeidsmarkt, waarin we merken dat het voor veel functies moeilijk is de vacatures ingevuld te krijgen, heeft de OR beperkt directe invloed op de werving en selectie. Op het wervings- en selectiebeleid heeft de OR wel invloed. Regelmatig wordt besproken hoe het beleid moet worden toegepast en of de OR akkoord kan gaan met een bepaalde flexibiliteit in de toepassing van het beleid. In overleg is dan veel bespreekbaar. Bij ziekteverzuim kunnen veel oorzaken de reden zijn. In de periode dat het corona-virus veel invloed had, was de OR gesprekspartner voor de in leven geroepen werkgroep. Deze werkgroep had als rol de Rijkscommunicatie te vertalen naar de lokale situatie, de voorzieningen op de werkvloer en de faciliteiten voor het thuiswerken. De OR heeft samen met het LO en HR de handschoen opgepakt om te kijken of de medewerkers hun werkgever een goede werkgever vinden en wat er kan verbeteren. Onder de noemer Binden en Boeien is het gesprek met de collega’s aangegaan. Daaruit is naar voren gekomen wat als positief wordt ervaren en waar de gemeente Barneveld als werkgever te kort zou schieten. Dit traject loopt nog, het is de bedoeling om gezamenlijk een aantal punten te selecteren die de komende periode opgepakt moeten worden.’

(foto: Raphaël Drent)

‘Het OR-werk is leerzaam, inhoudelijk praat je mee over ontwikkelingen binnen je eigen organisatie en je hebt invloed op besluitvorming

Jasper Buist, planologisch juridisch medewerker gemeente Barneveld en OR-lid

Waarom zou je je kandidaat stellen voor de ondernemingsraad?

Welke voor- en nadelen heeft dat? En welke vaardigheden kun je ermee ontwikkelen? ‘Omdat het leerzaam is, inhoudelijk praat je mee over ontwikkelingen binnen je eigen organisatie en hebt invloed op besluitvorming. De OR kan ook zelf hiervoor voorstellen doen. De voordelen zijn dat ik mij kan ontwikkelen op onderwerpen die ik anders niet gauw zou tegenkomen. Ik heb eigenlijk nooit nadelen meegemaakt. Tot nu toe heb ik van leidinggevenden alle ruimte gekregen om mijn OR-werk te kunnen doen. Luisteren is hierbij een belangrijke eigenschap. Luisteren naar de bestuurder, om die informatie boven tafel te krijgen die niet in de advies- of instemmingsaanvraag staat. En het belangrijkste is luisteren naar collega’s bij een achterbanraadpleging, of gewoon wanneer ik collega’s tegenkom in de ‘wandelgangen’. Vaardigheden die te ontwikkelen zijn als OR-lid zijn, zoals genoemd, het onderhandelen,

in werkgroepen samenwerken en analytisch denken om de essentie van advies-, of instemmingsaanvragen te beoordelen.

Heb jij jezelf weer kandidaat gesteld voor de OR-verkiezingen? Hoe ziet dat traject eruit en hoe voer je campagne?

‘Ik heb mij nu ook weer kandidaat gesteld. Op de dag van de deadline bleek dat er zich 13 kandidaten hadden aangemeld, dat betekent geen verkiezingen. Er kan gestart worden met een voltallige OR. Campagne voeren zit er deze keer niet bij. In de voorbereiding is er al wel het een het ander gedaan om kandidaten te werven. Berichten per mail, via intranet, posters opgehangen en een in opdracht van de OR gemaakte promotiefilm laten draaien in de bedrijfsrestaurants.’

De verkiezingen ben je succesvol doorgekomen en je kunt als OR-lid aan de slag. Wat nu? Welke ondersteuning kun je of heb je nodig als beginnend OR-lid? En hoe zien de eerste dagen eruit?

‘Als ervaren OR-lid wil ik de nieuwe leden meehelpen zich zo snel mogelijk thuis en welkom te voelen binnen de OR en vragen beantwoorden die gesteld worden over het functioneren van de raad. Verder moeten de taken verdeeld worden en de functies in het dagelijks bestuur en de verschillende werkgroepen (commissies) nieuw of opnieuw ingevuld. Daarna op cursus om de nieuwe leden de beginselen van de Wet op de ondernemingsraden bij te brengen en voor de ervaren leden is dat een opfriscursus. Verder is de cursus ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen.’

Volg een OR-training

In een ondernemingsraad (OR), die namens het personeel overlegt met de werkgeve, zitten minstens 3 en maximaal 25 leden, afhankelijk van de grootte van het bedrijf of de organisatie. De OR mag 2, 3 of 4 jaar blijven zitten. Daarna worden er nieuwe verkiezingen gehouden

Zit je voor het eerst of al jaren in een OR en wil je jouw rol als OR-lid écht goed kunnen vervullen? Volg dan één van de OR-(basis)trainingen van CNV Academie. Bekijk trainingen van CNV Academie op www.cnvacademie.nl.