‘Zet bureau op voor integriteitsonderzoek’

Visie expert op voorkomen schendingen

‘Richt een bureau op voor integriteitsonderzoek in de openbare sector.’ Onderzoeker Alain Hoekstra (52), werkzaam bij het in Europa unieke Huis voor Klokkenluiders in Den Haag, hamert op bevordering van integriteit in bestuurszaken. Dat sluit aan bij zijn recent gepubliceerde onderzoek over integriteitsmanagement.

Bekende integriteitsschendingen zoals aangetoond rond de Toeslagenaffaire- of door de MeToo-beweging, zijn volgens Hoekstra aan te vullen met een ‘flinke greep uit de kas’ en ‘lozingen van afvalstoffen in de rivier’ tot het gebruik van ‘ondeugdelijk goedkoop materiaal’ in de bouw. ‘En vergeet het omzeilen van wettelijke regelgeving niet.’ Hij is gefascineerd door het fenomeen integratie en ethiek, en dan in combinatie met normen en waarden. ‘De complexiteit van deze thema’s boeit mij. Bij Binnenlandse Zaken, waar ik hiervoor werkte, zette ik het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector op. Ik zag waarmee overheidsorganisaties worstelen, inzake vormgeving en implementatie van integriteitsbeleid. Deze ervaringen brachten mij tot wetenschappelijk onderzoek en een proefschrift dat ik eind vorig jaar afrondde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.’ Hierin richt hij zich vooral op de publieke sector: gemeenten, ministeries, waterschappen, provincies, het onderwijs, de zorg, woningcorporaties en diverse non-profit organisaties.

Lastiger bij kleine organisaties

‘Voor kleine organisaties is integriteitsbeleid het lastigst’, stelt de onderzoeker vast. Hij doelt op organisaties zoals kleinere gemeenten en bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de private sector. ‘Grote organisaties krijgen integriteitsbeleid vrij gemakkelijk op de rit, want zij hebben doorgaans voldoende budget en capaciteit. Er is vaak ook een eigen integriteitsbureau of compliance-afdeling voor. Kleine organisaties hebben die mogelijkheden niet.’ Het is voor hen lastiger om integriteitsbeleid te vormen en daarmee worstelen ze. Voor deze categorie doet Hoekstra diverse oplossingen uit de doeken. ‘Bijvoorbeeld samenwerken op het gebied van integriteitsbevordering. En er zou een centraal bureau voor integriteitsonderzoek moeten komen. Dat kan gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van eigen onderzoeken.’

Misstanden werkomgeving

Hoekstra was al in 2006 betrokken bij de opzet van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). ‘Dit bureau ondersteunde organisaties in de publieke sector bij bevordering van integriteitsbeleid. Het kwam uit de koker van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Johan Remkes (VVD).’ In 2016 ging de stekker eruit. Opvolger is het Huis voor Klokkenluiders dat werknemers adviseert die misstanden binnen hun werkomgeving willen melden. Het verricht onderzoek naar mogelijke maatschappelijke misstanden en zoekt uit wat de nadelige gevolgen zijn voor melders. Hoekstra: ‘Bovendien ondersteunt het Huis werkgevers bij de opzet van hun integriteitsbeleid. Het heeft kortom een preventie-, advies- en onderzoekstaak. Deze combinatie is uniek in Europa!’

(foto: Henriëtte Guest)

‘Schending integriteit binnen organisaties kent vele vormen’

Alain Hoekstra

Nooit waterdicht

Hij juicht de zogenaamde integriteitsbureaus toe. ‘Zoals bij de gemeenten Amsterdam, Eindhoven en Den Haag. Amsterdam kent een bureau met circa 25 fte. Van onderzoekers tot vertrouwenspersonen, via dilemmatrainers tot risicoanalisten.’ Hoekstra erkent dat een integriteitssysteem nooit voor 100 procent waterdicht is. ‘Je weet gewoon: het gaat ooit een keer mis. Maar wees dan voorbereid met een goede meldregeling, vertrouwenspersoon en deugdelijk onderzoeksprotocol rondom integriteit in een organisatie.’ Liefst ziet hij een centraal bureau voor integriteitsonderzoek verrijzen. ‘Kleine gemeenten doen onderzoeken nu zelf na misstanden, of besteden die uit, maar dat is kostbaar. De kwaliteit ervan blijkt ook niet altijd even goed. Het wordt tijd voor een onafhankelijke centrale eenheid die dat integriteitsonderzoek voor organisaties gaat uitvoeren.’

Vaker onder aandacht

Hoekstra wil graag nog iets meegeven aan organisaties: ‘Breng het thema integriteit vaker onder de aandacht!’ Bijvoorbeeld in introductiecursussen voor nieuwe medewerkers, tijdens personeelsgesprekken en bij team-overleggen. ‘Als het management laat zien dat het hier veel waarde aan hecht, gaat het balletje vaak rollen. Dus wees duidelijk: wat is de ambitie en de visie van de organisatie op integriteitsbevordering? Als die zaken niet benoemd en doorleefd zijn, is de kans klein dat integriteitsbeleid een succes wordt’, aldus de bevlogen onderzoeker.

Ook beroepscodes

CNV is blij met alle aanbevelingen van Hoekstra voor de publieke sector, zoals het rijk. Bestuurder Loopbaan en Arbeidsmarkt Ben Hoogendam: ‘Het belang van integriteitsbeleid zie je wel door de Toeslagen-affaire die bijna iedereen heeft geraakt. In mijn ogen moet goed op papier komen wié verantwoordelijk is als zaken misgaan, zoals bij de Belastingdienst. Is dat de uitvoerende ambtenaar of de Tweede Kamer/minister? Of allebei? En hoe houdt de Belastingdienst integriteit hoog op de agenda? Volgens mij moeten er naast gedragscodes ook beroepscodes bij organisaties in de publieke sector komen.’

foto bovenaan: Henriëtte Guest