Bonden bereiken onderhandelingsresultaat Alliander

Een nieuwe salaristabel per 1 mei 2024 waarin het schaalmaximum van elke salarisschaal met €400,- wordt verhoogd. Daardoor gaan salarisschalen 1 t/m 6 tussen 10 en 13 procent omhoog, schalen 7 t/m 9 gaan tussen 7 en 9 procent en de hoogste schaal 4 procent. Dat is door CNV en FNV afgesproken voor de bedrijfscao Aliander. Vrij uniek is de jaarlijkse verjaardagbonus van €500,- nadat het schaalmaximum is bereikt.

Concrete afspraken voor 2024-2025

● Vanaf 2025 wordt gestopt met PRO-beoordelingen en scores. Salarisgroei is niet meer afhankelijk van een beoordeling. Er komen vaste periodieken waarmee de werknemer in vaste stappen naar het schaalmaximum groeit. De vaste periodiek is 2,8 procent van het schaalmaximum. Daarmee pakt de verhoging met 3 procent die is afgesproken in de cao NWB gunstiger uit, omdat de verhoging gerelateerd is aan de nieuwe salaristabel!

● De eerste 6 salarisschalen starten op RSP-positie 75 procent en groeien daarmee sneller naar het schaalmaximum. De daaropvolgende salarisschalen starten op 70 procent. Door de verhoging van €400- gaat ook het schaalminimum (=startbedrag salarisschalen) omhoog.

Verjaardagsbonus

● De schaalgrenzen van de salaristabel worden aangepast zodat er een logischere opbouw komt in de salarisschalen. De grootste verandering zit in de schaalbreedtes van schalen 6 en 7 hetgeen naar verwachting een positief effect zal hebben op de functie-indeling.

● In het kader van waardering en behoud wordt er een verjaardagsbonus ingevoerd van €500,-. De bonus is ter viering van elk nieuw dienstjaar nadat het schaalmaximum is bereikt.

● De eindejaarsuitkering wordt afgerond naar 6 procent. De Alliander-premie van €31,25 per maand wordt onderdeel van het salaris en dus pensioengevend.

Ledenbijeenkomst

De bonden vinden het perspectief beduidend beter is dan wat er nu geldt en organiseren op dinsdag 27 februari van 19 tot 20.30 uur een gezamenlijke ledenbijeenkomst om het onderhandelingsresultaat toe te lichten en vragen te beantwoorden. In de week daaraan voorafgaand wordt het onderhandelingsresultaat aan de leden ter stemming voorgelegd

Via deze link kun je deelnemen aan de ledenbijeenkomst. Ook niet-leden zijn van harte welkom.