Peiling stakingsbereidheid Kiwa

In ons bericht van vorige week hebben we aangekondigd tot 1 mei te wachten op een reactie van de Kiwa-directie om de cao-onderhandelingen met de vakbonden te heropenen. Tot op heden heeft de directie de bonden helaas niet benaderd. De uitnodiging op MyDesk voor “rondetafelgesprekken die zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de ideeën van alle Kiwa-collega’s over de cao en vragen te beantwoorden” zijn geen adequate reactie op het ultimatum van de bonden.

De ideeën van de medewerkers zijn vorig jaar al geïnventariseerd door de vakbonden en door hen meegenomen in de cao-onderhandelingen. Deze zouden dus voldoende bekend moeten zijn bij de directie van Kiwa. Rondetafelgesprekken zijn overbodig, werken vertragend en zijn niet relevant. De vakbonden geven de directie nog tot en met 5 mei gelegenheid om alsnog met een betere reactie te komen.

Stakingsbereidheid peilen

Eerder is aangekondigd dat een stevigere actie zal volgen in het geval de 2-uur-werkonderbreking niet zou leiden tot het heropenen van de onderhandelingen. Daarom willen wij de bereidheid tot staken peilen middels een enquête, zie onderaan dit bericht. Vul deze enquête in, dan weten wij of er draagvlak is onder jullie om de volgende stap te zetten in onze strijd om een goede cao Kiwa.

Toon je bereidheid om tot actie over te gaan en laat het niet alleen aan je collega’s over. Alleen met een massale deelname kunnen we een betere cao voor elkaar krijgen.

Vul onderstaand formulier in. Doe dit uiterlijk 16 mei!

Sluit je aan!

En tot slot: sluit je aan! Een goede cao komt er niet vanzelf. Daar zijn sterke bonden voor nodig waar leden hun stem laten horen. Samen staan we sterker. Dit is het moment om lid te worden van een vakbond. Sluit je aan bij CNV en profiteer van het actietarief van 20,23 euro voor de eerste zes maanden. Jouw werkgever betaalt mee en vergoedt eenmalig 100 euro netto. Word dus nu lid!

De twee uur durende werkonderbrekingen bij Kiwa hebben nog onvoldoende geholpen. Het is tijd voor de volgende stap. Ben jij bereid het werk neer te leggen en te staken?
Error
None
Error
None