Vakbonden bieden petitie aan om IOW te redden

De IOW-uitkering voor 60-plussers zonder werk moet blijven. Dat was de boodschap van de petitie uit naam van FNV, CNV en VCP. De petitie werd 9436 keer ondertekent en op 28 maart door de vakbonden overhandigt aan de Tweede Kamer. Als er niets verandert, wordt deze wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen per 1 januari 2024 afgeschaft. De vakbonden zijn faliekant tegen dit besluit en vinden de regeling nog steeds hard nodig.

Als het aan politiek Den Haag ligt, komen werknemers die na 31 december hun baan verliezen, niet meer in aanmerking voor de IOW. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: 'Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt nemen werkgevers helaas nog steeds bijna geen 60-plussers aan die hun baan zijn kwijtgeraakt. Wij roepen als bonden het parlement dan ook op een structurele regeling te maken van de bescheiden inkomensondersteuning die de IOW is.'

Arbeidsmarktpositie blijft achter

Na jaren van stijging is het aantal oudere werkzoekenden met een IOW-uitkering al enkele jaren tussen de negen- en tienduizend per jaar. De arbeidsmarktpositie van vijftigers is in de laatste jaren al wel verbeterd, maar die van zestigers blijft achter. Ook in de WW blijft deze groep relatief oververtegenwoordigd. De IOW is een uitkering waar 60-plussers na een WW of WGA-periode een beroep op kunnen doen en bedraagt ongeveer € 1.250 bruto per maand. De sollicitatieplicht blijft tot een jaar voor de pensioenleeftijd.

Update

In de brief van Minister Van Gennip (SZW) van 3 april 2023 staat dat de IOW met nog een vier jaar gaat worden verlengd. Daarmee is voor een deel gehoor gegeven aan de oproep van het CNV.

De IOW moet blijven bestaan voor oudere werkzoekenden die moeilijk aan de bak komen.
CNV-bestuurder Jan Pieter Daems

Utopie

CNV, FNV en VCP vinden dat er geïnvesteerd moet worden om de kansen van oudere werkzoekenden te vergroten. Met vereende krachten van overheid, werkgevers en vakbonden moet dit kunnen, bijvoorbeeld via de regionale werkcentra. CNV-bestuurder Jan Pieter Daems: 'Maar het is een utopie om te denken dat werkgevers massaal mensen van boven de 60 in dienst nemen. De harde realiteit is dat het oudere werkzoekenden niet lukt om aan het werk te komen, hoe graag ze ook willen. Dus is het belangrijk dat de IOW als vangnet in stand blijft.'

VCP-voorzitter Nic van Holstein vult aan: ‘Zonder een inkomensvangnet als de IOW komen veel ouderen met lege handen te staan en raken ze in de financiële problemen. Dat is onwenselijk’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.