Focuspunten van CNV Overheid & Publieke Diensten aan de onderhandelingstafels in 2023

Arbeidsvoorwaardennota 2023

Het nieuwe jaar is in zicht en dat betekent dat we in 2023 weer nieuwe cao’s gaan afsluiten. Wij blijven ons hard maken voor goede cao-afspraken. Wat in 2023 onze focuspunten aan de cao-tafels gaan zijn lees je hier.

Loonontwikkeling vijf – tien procent

Voor medewerkers bij de overheid en publieke diensten staat een goede loonsverhoging met stip bovenaan het wensenlijstje. De kosten van levensonderhoud zijn enorm gestegen. Het Nibud schat zelfs in dat een derde van de Nederlandse huishoudens financieel in de problemen komt of al is. Daarbij is de arbeidsmarkt buitengewoon krap en de werkdruk loopt op. Een overtuigende loonstijging is daarom noodzakelijk. Voor 2023 gaan we uit van een loonvraag van vijf tot tien procent.

Aanpak werkdruk

De arbeidsmarkt is volgens het UWV ‘zeer krap’. Gemiddeld staan er 143 vacatures tegenover 100 werkzoekenden. De publieke sector heeft daarnaast te maken met vergrijzing. Daar komen nog extra taken bij, zoals: opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, meer inspecties naar veilige arbeidsomstandigheden en uitbetalen van de energietoeslagen. Hierdoor komt het werk privébalans in het gedrang. Wij willen daarom goede afspraken maken om medewerkers meer lucht te geven. Benieuwd naar voorbeelden? Neem dan een kijkje in onze arbeidsvoorwaardennota 2023.

Meer baankansen creëren

We willen baankansen creëren voor mensen die (meer) willen werken, maar nog altijd belemmeringen ondervinden. Door bijvoorbeeld afspraken te maken over begeleiding van werk naar werk, loopbaangesprekken, leerambassadeurs of leerrekening en het bevorderen van inclusief werkgeverschap.

Afspraken life events

Bepaalde gebeurtenissen horen bij het leven en vragen om aandacht. Dit heeft soms invloed op het werk. Wij willen daarom goede afspraken maken rondom life events, zoals ouderschap, de overgang, het verlies van een dierbare en een scheiding.

Meer lezen?

Wil je meer lezen over onze plannen aan de cao-tafels? In de Arbeidsvoorwaardennota 2023 zijn tal van andere voorstellen terug te vinden.