Principeakkoord KEMA BV

CNV Publieke Diensten heeft samen met FNV en KEMA B.V. een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao, die geldt van 1 september 2021 tot 1 september 2022. CNV legt dit principeakkoord met een positief advies voor aan onze leden.

Hoofdpunten uit het akkoord:
-De ijksalarissen stijgen met 1,9%.
-Voor de inzet tijdens de coronapandemie ontvangen werknemers een eenmalige bonus van 400 euro bruto naar rato van het dienstverband.
-RVU-regeling: medewerkers krijgen de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.
-Een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.
-Een aanvulling op het geboorteverlof partner tot 100%.

CNV-leden hebben een e-mail ontvangen en kunnen tot 6 december hun stem uitbrengen.