Week van de Veiligheid afvalbranche

Editie 7 van de Week van de Veiligheid bij de afval- en recyclebedrijven staat op de agenda van 3 tot en met 7 juni. Organisator Stichting Arbocatalogus Afvalbranche vraagt dan extra aandacht voor veilig en gezond werken.

Aandachtspunten in deze week: verantwoordelijkheid nemen als branche, werken aan bewustwording, aandacht vragen voor gemaakte afspraken en aanspreken op de consequenties van ongewenst gedrag. Veel organisaties verspreid over het land doen mee en organiseren uiteenlopende activiteiten.

Webinar

Tijdens de week is er ook een webinar en wordt op een eenvoudige manier uitleg gegeven over wat de Arbocatalogus Afvalbranche is, hoe deze tot stand is gekomen en op welke manier erin gezocht kan worden. Ook is er tijd om te oefenen met de arbocatalogus voor de afvalbranche en kunnen vragen worden gesteld aan arbospecialisten.

Risico top 5

Geen overbodige luxe, want volgens de Arbeidsinspectie is dit de top 5 van risico’s: 1) knel- en pletgevaar 2) geraakt worden door slingerende objecten 3) valgevaar 4) aanrijdgevaar 5) gevaarlijke stoffen/ontploffingsgevaar. Daarnaast heeft de afvalverwerking- recyclingbranche ook te maken met zaken als cybercriminaliteit en inbraak.

Meer info

Kijk voor meer nieuws over de week en het webinar op: https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/nieuws.