Cao Vermo

Looptijd: -
Chris Cuperus
Onderhandelaar cao Vermo

Personeel werkzaam bij instellingen en organisaties die zijn aangesloten bij de Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties volgt de cao Vermo. Het betreft een landelijke groep van verzelfstandigde gemeentelijke sport- en accommodatiebedrijven met een cao die is toegespitst op een cultuur van werken in overheidsbedrijven met een uitvoerend en dienstverlenend karakter. De deelnemende organisaties vormen de werkgeversvereniging Vermo.

Belangrijkste punten

  • Looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022

  • Per 1 december 2021 stijgen de salarissen met 1,5 procent

  • Per 1 januari 2022 is het percentage van 2.4 procent afgesproken voor de loonstijging in 2022

  • In december 2021 volgt een eenmalige uitkering plaats van €750,- naar rato dienstverband (omvang gemiddeld dienstverband over eerste 11 maanden van 2021)

  • De vaste eindejaaruitkering van 6 procent wordt per 1 januari 2022 verhoogd naar 8.33 procent. Daarmee vervalt per 1 januari 2022 artikel 3:11 Werkgeversbijdrage levensloop (1,5 procent)

  • Werkgevers verhogen voor de komende drie jaren (1 januari 2022, 1 januari 2023 en 1 januari 2024) de salarissen met de inflatie

  • Per 1 januari 2022 vervalt artikel 1.6 Loonontwikkeling Cao gemeenten. De ontwikkeling in structurele procentuele stijging of matiging in de salaristabellen zoals in de Cao gemeenten (voorheen de CAR-UWO} opgenomen, wordt per 1 januari 2022 niet meer gevolgd

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Chris Cuperus
Onderhandelaar cao Vermo
Juan Schot
Onderhandelaar cao Vermo
Telefoon
06 20 41 04 30

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen