Ik ben het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. Wat nu?

Wanneer je ziek bent, dan meldt je werkgever je binnen 1 week na je ziekmelding aan bij de bedrijfsarts. Wanneer je nog niet hersteld bent, zal de bedrijfsarts binnen enkele weken contact met je opnemen voor het maken van een afspraak. De bedrijfsarts stelt vast welke werkzaamheden je nog wel kunt doen en wat eventueel nodig is om die werkzaamheden uit te kunnen voeren. Maar wat als de bedrijfsarts van mening is dat je meer werkzaamheden kunt verrichten dan waar jij jezelf toe in staat acht?

Inge-Marie is onderwijsassistent op de basisschool De Kikker. Overbelast van het vele werk dat ze heeft verricht, een lastige privésituatie en een gebroken pink, heeft zij zich drie weken geleden ziekgemeld. Tijdens het gesprek met de bedrijfsarts wordt het haar duidelijk dat de bedrijfsarts haar vanaf volgende week weer volledig belastbaar vindt voor haar eigen werk. Inge-Marie schrikt van dit advies en voelt zich helemaal niet in staat weer haar eigen werk in de volle omvang te verrichten. Ze probeert nog om afspraken te maken over een rustige opbouw, maar de bedrijfsarts blijft bij zijn mening. Dit zit Inge-Marie niet lekker, maar ze weet ook niet wat ze hier tegenin kan brengen. Ze belt met het CNV om te vragen wat haar rechten zijn.

Second opinion bij andere bedrijfsarts

De juridisch adviseur van het CNV vertelt Inge-Marie dat ze de mogelijkheid heeft om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Ze moet dit opstarten via haar eigen bedrijfsarts die haar door moet verwijzen naar een collega-arts die in het basiscontract bij de werkgever staat vermeld. In beginsel moet de eigen bedrijfsarts het verzoek van Inge-Marie toewijzen, tenzij de aanvraag van een second opinion wordt ingezet bij een arbeidsconflict of als het gaat om een klacht over de bedrijfsarts zelf. Voor die situaties is de second opinion niet bedoeld. De secondopinionarts zal beoordelen of het door de bedrijfsarts gegeven advies stand kan houden. Zonodig moet hij of zij een nieuw advies opstellen. De uitkomst kan natuurlijk zijn dat de secondopinionarts tot hetzelfde oordeel komt, waar dan uitvoering aan gegeven zal moeten worden.

Deskundigenoordeel bij UWV

Via een vriendin heeft Inge-Marie wel eens gehoord dat ze ook een deskundigenoordeel kan aanvragen bij het UWV. Ze vraagt zich af of dit hetzelfde is als een second opinion. De juridisch adviseur geeft aan dat het doel van het deskundigenoordeel is om de vastgelopen re-integratie weer vlot te trekken. Het gaat dus niet over een herbeoordeling van het advies van de bedrijfsarts zelf.

Inge-Marie weet voor nu genoeg en gaat zich beraden of ze de aanvraag voor een second opinion door gaat zetten.

Heb je vragen over je rechtspositie? Neem dan contact op met CNV Info. Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 030-751 1003 of via het volgende mailadres: cnvinfo@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.