Waar staan we voor als VPW?

De beide VPW-onderdelen (Vereniging Pastoraal Werkers) Limburg en bisdom Den Bosch houden op donderdag 22 september 2022 in de Rooi Pannen Eindhoven een studiedag 'Waar staan we voor als VPW?'

22 september
10:00

In de morgenuren geeft Trouw-journalist Stijn Fens een inleiding over de Staat van katholiek Nederland.

In de middaguren wordt, met de inleiding van Stijn Fens in het achterhoofd, verder gepraat over het thema van de studiedag met vragen als Waarvoor een VPW en waarom ben ik lid? en Wat zijn de waarden die we belangrijk vinden en hoe kan de VPW zich daarvoor sterk maken?

De dag wordt afgesloten met een bespreking van en besluit over het voorstel om de VPW-onderdelen Limburg en bisdom Den Bosch bij elkaar te voegen tot één onderdeel.

De studiedag is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van de onderdelen Limburg en Den Bosch van de branchegroep RK-Pastoraal werkenden binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief. Ook leden van de vijf andere onderdelen van de branchegroep zijn welkom. Zij kunnen gratis deelnemen. Ook pastoraal werkenden en andere geïnteresseerden, die geen lid van het CNV zijn, zijn welkom.

Wanneer en waar
Datum: Donderdag 22 september 2022
Locatie: De Rooi Pannen, Kaakstraat 1, 5623 AD Eindhoven
Tijd: Aanvang 10.30 (inloop vanaf 10.00 uur), sluiting 16.00 uur.

De staat van Katholiek Nederland en de VPW
Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen binnen de RK-Kerk in Nederland, en in de bisdommen Den Bosch en Roermond in het bijzonder? Doet, als gevolg van het afnemend kerkbezoek en de steeds minder wordende betrokkenheid van parochianen, de laatste het licht uit? Of is er rond 2050 een kleine, kerkgemeenschap over die traditioneel is in ethische opvattingen en liturgie, maar compromisloos wanneer het gaat om inzet voor medemensen in nood en voor het milieu? Blijven er vitale kerkelijke plekken over, als een soort ‘oase’ in een verder verdroogd en dor religieus-kerkelijk landschap? Of ontstaat er een ‘plakband’-kerk van individuele gelovigen en kleine groepjes die zo af en toe contact met elkaar hebben?

En wat is binnen dit alles de plaats van een beroepsvereniging voor pastoraal werkenden zoals de VPW? Met die vragen willen we als leden van de VPW (Den Bosch en Limburg), samen met andere belangstellenden, aan de slag gaan.

In de ochtenduren neemt Trouw-journalist Stijn Fens ons mee in het verhaal over de Staat van Katholiek Nederland, zoals hij dat samen met collegae heeft samengesteld voor zijn krant. De inleiding van Stijn Fens vormt het kader voor ons om in de middaguren verder te praten over vragen zoals: Waarvoor een VPW en waarom ben ik lid?; Waar staan we voor als VPW?; Wat zijn de waarden die we belangrijk vinden en hoe kan de VPW zich daarvoor sterk maken?

En ook: hoe gaan we verder als VPW-onderdelen Den Bosch en Limburg? De coördinatiegroepen van beide onderdelen stellen voor om in ieder geval gezamenlijk verder te gaan, als één onderdeel binnen de landelijke VPW.

Programma
10.00 uur Inloop
10.30 uur Opening
10.45 uur Inleiding Stijn Fens ‘De staat van katholiek Nederland’
12.00 uur Vragen aan Stijn Fens
12.30 uur Lunch, jullie aangeboden door de beide VPW-onderdelen
13.30 uur Gesprek in groepen
15.00 uur Rapportage vanuit de groepen en plenaire bespreking c.q. conclusies
15.30 uur Besluit over het voorstel van de beide coördinatiegroepen om de VPW-onderdelen Limburg en Den Bosch samen te voegen tot één onderdeel.
15.45 uur Afsluiting van de dag.

Deelname
Aan de deelname aan deze studiedag zijn voor VPW-leden geen kosten verbonden. Belangstellenden die geen lid zijn van de VPW wordt een bijdrage van € 50 in de onkosten (= incl. lunch) van de dag gevraagd.
Aanmelden s.v.p. via het aanmeldformulier vóór woensdag 14 september 2022.