Algemene leveringsvoorwaarden CNV Academie

Op het gebruikmaken van de diensten van CNV Academie zijn deze algemene voorwaarden van toepassing: