Overgang

Voor werkgevers

In iedere organisatie kun je te maken krijgen met vrouwelijke medewerkers die last hebben van overgangsklachten. Je doet er goed aan om aandacht aan deze levensfase te besteden, want de overgang kan veel impact hebben op het functioneren. Leer hoe je het thema overgang bespreekbaar maakt en hoe je samen met je medewerker tot oplossingen komt om verzuim te voorkomen.