Bijeenkomst Kick-off Onderwijs Boost

We trappen de Onderwijs Boost af met een Kick-off event met alle 6 scholen samen en een aantal frisse blikken vanuit andere sectoren. Met interessante sprekers, workshops en netwerkmomenten. Wil je als frisse blik erbij zijn en meedenken?

Voor wie?

  • Iedereen die aan de slag wil met Inclusiever onderwijs!
  • Werkzaam in het onderwijs en/of je hebt affiniteit met het thema en wil graag meedenken en inspiratie opdoen.

Wat gaan we doen?

Een bijeenkomst waarbij het innovatietraject de CNV Onderwijs Boost aftrappen met deelnemende scholen én betrokkenen. We gaan kennismaken met en inleven in de vraagstukken. Daarnaast gaan we ons verdiepen in de onderwerpen met (theoretische) achtergrond en (praktische)tools.

Wat levert het op?

  • Je leert de vraagstukken van de Onderwijs Boost kennen.
  • Leert van elkaar.
  • Doet zelf nieuwe inzichten op.
  • Je neemt tools mee naar je eigen school of onderwijsinstelling.

Hoe laat?

16:00-16:15 inloop

16:00 - 19:30 inclusief avondmaaltijd

Waar?

CNV kantoor (Tiberdreef 4. Utrecht)

Programma

16:15 - keynote en verkenning vraagstukken

17:30 - walking dinner

18:20 - workshop naar keuze

19:15 - plenaire afsluiting

We starten met een plenaire opening met Key note spreker Leraar van het jaar Steffie van der Meijden. Ze neemt ons mee naar haar inspiratiebron. Steffie werd op 5 oktober jongstleden verkozen tot leraar van het jaar speciaal onderwijs.

Workshops

Workshop ‘ inspiratiesessie over hoogbegaafdheid’.

Door: Berend Nobbe, procesbegeleider van MC|2, een onderwijsvoorziening voor dubbel bijzondere leerlingen op het Montessori College te Nijmegen.

Tijdens deze sessie zoomt Berend in op (hoog)begaafdheid in het algemeen en in het bijzonder op de groep begaafde leerlingen waarbij het niet vanzelf lijkt te gaan. Wat heeft deze groep nodig en wanneer is het goed?

Workshop ‘Inclusief onderwijs met UDL’

Door: Drs. Nico Schouws.

Schouws is al meer dan 30 jaar docent aan Opleidingen Speciale Onderwijszorg. Daarnaast is hij o.a. eindredacteur van Zorg Primair, het vakblad van CNV Onderwijs.

UDL (Universal Design for Learning) staat voor een manier van onderwijs geven waarbij diversiteit -en dus ook neurodiversiteit- van leerlingen het uitgangspunt is. Kortgezegd bereik je dit door de inzet van flexibele doelen, methoden, materialen en evaluatienormen. Daarmee kom je tegemoet aan de verschillende behoeften van leerlingen en kun je effectief inclusief onderwijs bieden

Aanmelden voor de kick-off kan hier!