CNV positief over forse verhoging pensioenen ABP

Het ABP heeft deze week aangekondigd de pensioenen per 1 januari 2023 met 11,96% te verhogen. CNV Overheid vindt deze verhoging hard nodig om de koopkracht van ABP-deelnemers te ondersteunen.

CNV was zeer actief in de aanloop naar het nieuwe pensioenakkoord. Wij vinden pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde, dat collectief geregeld moet zijn. Veel pensioenfondsen hebben afgelopen zomer de pensioenen al tussentijds kunnen verhogen. ABP verhoogde de pensioenen toen al met 2,39%. Zonder het Pensioenakkoord, een aanvullende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen had ABP maar 3,8% per 1 januari 2023 kunnen indexeren, en in juli 2022 helemaal niet.

Patrick Fey, voorzitter en pensioenonderhandelaar: ‘Kortom, goed nieuws in tijden van hoge inflatie. De inzet van het CNV wordt beloond met concreet resultaat voor de leden.’

Hoge inflatie

Desalniettemin is de inflatie nog steeds erg hoog, waardoor de koopkracht van onder andere gepensioneerden onder druk staat. Pensioenindexatie is daarom de komende jaren hard nodig. We blijven pensioenfondsen oproepen om de komende jaren het maximale te doen om de pensioenen verantwoord te verhogen.