Grote misser in nieuw regeerakkoord: coalitiepartijen zetten senioren in de kou

De coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en CU) zetten senioren in de kou. De AOW wordt niet meegenomen in de verhoging van het minimumloon en de uitkeringen met 7,5%. Hierdoor blijven senioren opnieuw in koopkracht achter. Dat concludeert het CNV op basis van het nieuwe regeerakkoord.

‘Ouderen trekken aan het kortste eind in het regeerakkoord. Tel daarbij op dat de pensioenen al jaren niet zijn geïndexeerd. Dat betekent dat senioren al jaren achterblijven in hun koopkracht. Het niet laten meestijgen van de AOW komt daar nu weer bovenop, ’stelt Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

Het kabinet wil ouderen gaan compenseren via de ouderenkorting. ‘Maar of dit zoden aan de dijk zet, is nog maar de vraag. Niet alle senioren kunnen gebruik maken van de ouderenkorting. De ouderenkorting is inkomensafhankelijk, waardoor bijvoorbeeld mensen met een klein pensioen buiten de boot kunnen vallen. Dat zijn er al gauw een miljoen. Ook voor de andere inkomensgroepen met een hoger pensioen is het onduidelijk of deze oplossing voldoende zal zijn om het gat te dichten.’

Het CNV pleit ervoor dat het nieuwe kabinet deze fout zo snel mogelijk herstelt. Fey: ‘De AOW-gerechtigden moeten ook meeprofiteren van de 7,5% stijging van het minimumloon en uitkeringen. Zeker nu de inflatie zo hoog is. We hechten aan de koppeling van AOW met minimumloon, omdat dit instrument inkomenszekerheid biedt voor alle senioren. Het CNV gaat zich hier de komende tijd sterk voor maken, net zoals we ons al langere tijd sterk maken voor het indexeren van pensioenen.’