CNV: goed dat SER aandringt op marktconforme arbeidsvoorwaarden

CNV: goed dat SER aandringt op marktconforme arbeidsvoorwaarden

Er is veel meer geld nodig om ook in de toekomst voldoende personeel te hebben in onderwijs, zorg en overheidsdiensten. De Sociaal Economische Raad 9SER) adviseerde dat vrijdag aan het Kabinet. Het advies is bedoeld om de ministeries te voeden in hun voorbereidingen van de voorjaarsnota van het Kabinet.

CNV steunt dit advies. Er moet wat ons betreft veel geld bij, om de arbeidsvoorwaarden in de publieke sectoren concurrerend te houden met het bedrijfsleven. Het kabinet kan niet blindelings blijven rekenen op de bevlogenheid van personeel, hoe hoog die ook is. Investeren in concurrerende arbeidsvoorwaarden is nodig om te voorkomen dat steeds meer werknemers de publieke sectoren de rug toe keren.

Verbetering verlofregelingen

CNV pleit voor marktconform salaris, compensatie van de inflatie, en een concurrerend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Onderdeel hiervan moet ook een verbetering van verlofregelingen zijn, zodat deze aansluiten op de behoeften van de medewerker. Dat zal er - ook volgens het SER advies - voor kunnen zorgen dat de medewerkers meer uren gaan werken. Meer structurele financiële ruimte draagt verder bij aan het ontwikkelen van een op de langere termijn gericht (personeels)beleid.

Het SER-advies kan het kabinet nauwelijks nog verbazen, want dit brengen we al lang in. En daar gaan we ook mee door, want de nood in de publieke sectoren is hoog.