CNV laat van zich horen op Europees niveau

Op 7 mei 2021 vindt in Porto de PortoSocialSummit plaats. Deze bijeenkomst bestaat uit een conferentie op hoog niveau met sociale partners en een informele bijeenkomst van de EU-staatshoofden en EU-regeringsleiders. Via het Europese vakverbond CESI laat CNV deze dag van zich horen.

CNV onderdeel van CESI

CESI is het Europese verbond van 45 vakbonden, voornamelijk in de publieke sector, met in totaal zo’n 5 miljoen leden. Onze drie sectorvoorzitters, Daniëlle Woestenberg, Anneke Westerlaken en Patrick Fey, vervullen elk hun eigen rol bij CESI. Het Europese verbond CESI komt op voor de gezamenlijke belangen en zienswijzen van de Nederlandse én Europese vakbonden. Zo communiceert CNV via CESI naar de top wat alle standpunten binnen de Europese bonden zijn omtrent sociale rechten, zoals goede werkomstandigheden, sociale voorzieningen en de bijdrage van innovatie.

Sociale rechten

Bij de top, georganiseerd door het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, wordt deze keer gesproken over verbeteringen voor de sociale pijler. Zo wordt er uitvoerig ingegaan op sociale rechten. De sectorvoorzitters van CNV grijpen deze kans om hun stem te geven voor de sociale rechten van alle werkenden en (toekomstige) werkzoekenden in heel Europa. Deze stem geven zij al vorm middels de social media campagne van CESI. Via deze weg verkondigen Daniëlle Woestenberg, Patrick Fey en Anneke Westerlaken wat zij vanuit hun expertise nodig achten om succesvol een sterk sociaal Europa te realiseren.

Toekomstig sociaal Europa

Waarom deze PortoSocialSummit? De EU kondigde in 2017 al de Europese pijler van sociale rechten af. Deze telt 20 kernbeginselen die alle EU-burgers moeten leiden naar een sterk sociaal Europa. Een Europa dat eerlijk, inclusief en rijk aan kansen is. In maart 2021 kwam de Europese Commissie met een actieplan dat de uitvoering van de afspraken van de pijler mogelijk moet maken. Vóór 2030 moeten daarom deze drie kerndoelen gerealiseerd zijn:

  • Een arbeidsparticipatie­graad van minstens 78%
  • Minstens 60% van de volwassenen volgt jaarlijks een cursus
  • Beperking van minstens 15 miljoen, waaronder 5 miljoen kinderen, dat risico loopt op sociale uitsluiting of armoede

Tijdens de top wordt de agenda van het Europees sociaal beleid voor de komende 10 jaar vastgelegd. Op de conferentie zullen lidstaten, EU‑instellingen, sociale partners en maatschappelijke organisaties bijeenkomen om hun inzet voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten aan te scherpen.

10 prioriteiten voor goede implementatie

De werkgroep van CESI stelde een besluit op van 10 prioriteiten om de Europese pijler van sociale rechten goed te kunnen implementeren in de lidstaten. Benieuwd naar alle 10 benoemde prioriteiten? Download de "CESI Resolution".