Kabinet laat publieke sectoren in zorgelijke toestand achter

De afgelopen jaren hebben de tekorten het werken in de publieke sectoren er niet aantrekkelijker op gemaakt. CNV vraagt van politiek Den Haag dat de val van het kabinet niet leidt tot uitstel van maatregelen die hard nodig zijn. CNV Connectief voorzitter Patrick Fey: 'De personeelstekorten in zorg en onderwijs nemen toe.' Wat zijn voor CNV in de publieke sectoren de zorgen na het vallen van kabinet-Rutte-IV? Een korte rondgang.

Overheid en Publieke Diensten

De grote decentralisatieslag (richting met name gemeenten) wordt ondoordacht uitgevoerd. Zonder financiële basis en oog voor de enorme druk op de mensen die het moeten doen. Zelfs nu is er nauwelijks oog voor de arbeidsmarktproblematiek in de publieke sectoren. Specialisten vertrekken naar marktsectoren of worden door u-bocht constructies na vertrek teruggehaald. Zij worden bijvoorbeeld zelfstandig en laten zich inhuren of komen terug via bureaus.

Onderwijs

In het onderwijs blijven structurele investeringen uit, en gaat de kwaliteit van het onderwijs steeds meer achteruit. Personeelstekorten nemen toe, de werkdruk wordt steeds groter, wat weer zorgt voor uitstroom van huidig personeel. CNV Onderwijs voorzitter Danielle Woestenberg: 'Hoewel wij een kenniseconomie willen zijn, laten we het na om te investeren in onze toekomst, namelijk het onderwijs; onze kinderen. En het kabinet zégt wel meer vakmensen te willen, maar investeert niet in het mbo, dat die vakmensen kan opleiden.' Al vanaf de basisvaardigheden gaat het niet goed. Nadat er geïnvesteerd is om de loonkloof te dichten in het funderend onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), gaat men nu weer de kaasschaaf eroverheen halen om toch weer te bezuinigen. Zo sloeg het kabinet de plank mis op zowel arbeidsvoorwaarden als beroepsinhoud.

Zorg en Welzijn

In de sector Zorg en Welzijn ontkende het kabinet regelmatig dat er werd bezuinigd, omdat er meer euro’s werden uitgegeven. Maar door de vergrijzing was er meer zorg nodig. Tegelijkertijd kwam er niet genoeg geld bij om de zorg op hetzelfde niveau te houden. Dus werd er wel degelijk bezuinigd. Oplossingen voor tekorten worden gezocht in innovatie en informele zorg. Dat alleen is volstrekt onvoldoende. Ondertussen wordt de basis eronderuit bezuinigd.

In de ouderenzorg, ggz en jeugdzorg lopen de wachtlijsten op. Over de hele linie zien we personeelstekorten. De achterstand op de salarissen in de markt wordt niet ingehaald. De administratielast moet omlaag. Laten we meer vertrouwen op de kennis en verantwoordelijkheid van het zorgpersoneel en de administratielast verminderen.

Prinsjesdag in campagnetijd

Nu het kabinet demissionair is, kan de Tweede Kamer wel degelijk zorgen voor meer middelen voor de publieke sectoren. Wij vragen alle politieke partijen hierin hun verantwoordelijkheid serieus te nemen en dit aan de kiezers te laten zien.