Kan ik terugkomen op mijn ontslag?

Tijdens een gesprek met je werkgever kunnen de emoties soms hoog oplopen. Edith weet daar alles van. De relatie met haar leidinggevende verliep al enige tijd stroef. Onlangs had Edith een gesprek hierover met haar leidinggevende en een hr-medewerker. Toen haar leidinggevende voorstelde dat het hem beter leek dat Edith naar een andere locatie zou worden overgeplaatst in verband met het conflict, werd het haar allemaal te veel.

Naast haar werk als leerkracht is Edith mantelzorger voor haar hoogbejaarde moeder. Deze combinatie valt haar zwaar en Edith ziet het niet zitten om dan ook nog uit haar vertrouwde werkomgeving weg te moeten.

Geëmotioneerd zegt ze tegen haar leidinggevende dat ze dan wel ontslag neemt, omdat ze het niet aankan om op een andere locatie te gaan werken. Daarna loopt ze de kamer uit.

Onverstandig om arbeidsovereenkomst op te zeggen

Als Edith weer wat is gekalmeerd en terugdenkt aan het gesprek, bekruipt haar een vervelend gevoel. Het voorstel van haar leidinggevende kwam nogal rauw op haar dak vallen, maar ze begrijpt ook wel dat het niet verstandig is om zomaar haar baan op te zeggen.

Snel stuurt ze haar leidinggevende een berichtje, waarin ze aangeeft dat het voorstel haar overviel en ze daarom emotioneel reageerde. Ook geeft ze aan dat ze niet daadwerkelijk haar baan heeft willen opzeggen, en stelt ze voor om op een later moment verder te praten.

Daarna neemt Edith contact op met CNV. Ze is bang dat haar werkgever haar houdt aan de opmerking dat ze haar dienstverband wil beëindigen. Of dat ze deze opmerking kunnen gebruiken om haar te ontslaan.

De jurist van CNV stelt haar gerust. Ediths werkgever kan niet zomaar aannemen dat zij haar dienstverband heeft opgezegd.

Ontslag heeft grote consequenties

Het opzeggen van je baan heeft grote consequenties. Je raakt immers je inkomen kwijt en hebt ook geen recht op een werkloosheidsuitkering. Een opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer moet daarom duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Als een werkgever reden heeft om te twijfelen aan een opzegging, bijvoorbeeld als deze mondeling en in emotionele staat wordt gedaan, dan mag er al helemaal niet zomaar vanuit worden gegaan dat de werknemer daadwerkelijk heeft willen beëindigen.

Neem geen ondoordachte beslissing

Betekent dit dat je als werknemer altijd terug kan komen op een opzegging? Nee, zo werkt het niet. Als je duidelijk en ondubbelzinnig je baan hebt opgezegd, bijvoorbeeld door een ontslagbrief in te leveren, dan kan je werkgever je daaraan houden.

Slaap er dus liever nog een nachtje over als je overweegt op te zeggen, zo voorkom je dat je een ondoordachte beslissing neemt met grote gevolgen.

Gelukkig begrijpt Ediths werkgever ook dat zij niet de bedoeling had om haar arbeidsovereenkomst op te zeggen. In overleg met de jurist stelt ze aan haar leidinggevende voor om een mediationtraject te starten om een oplossing te zoeken voor het conflict.

Heb jij een conflictsituatie op je werk?

Heb jij ook te maken met een conflictsituatie op je werk of overweeg je je arbeidsovereenkomst op te zeggen? Neem dan contact op met CNV Info: stuur een mail naar cnvinfo@cnv.nl of bel 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.