Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is ontslag dat direct door de werkgever aan de werknemer wordt gegeven. De arbeidsovereenkomst eindigt meteen. De werkgever hoeft hiervoor niet naar de rechter of het UWV. Er bestaat na ontslag op staande voet geen recht meer op loon.

Ontslag op staande voet mag echter niet zomaar gegeven worden. De werkgever moet een geldige reden hebben waarom jouw arbeidsovereenkomst per direct dient te beëindigen. Er moet sprake zijn van een voorval waardoor het in redelijkheid van de werkgever niet meer kan worden verwacht jou nog langer in dienst te houden.

Voorbeelden van redenen voor ontslag op staande voet, zijn bijvoorbeeld diefstal, fraude of mishandeling. Let op: het kan ook om hele kleine dingen gaan, bijvoorbeeld een zakje chips leeg eten dat gezien de houdbaarheidsdatum toch niet meer mocht worden verkocht. Of het meenemen van wat kleingeld uit de kassa, niet om te houden, maar om even te lenen. De gevolgen van ontslag op staande voet zijn vaak groot.

Met ontslag op staande voet eindigt jouw dienstverband dus meteen. Geen loon meer. Wat nu? Naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen? Dat is lastig, want de kans is heel groot dat het UWV het ontslag op staande voet ziet als verwijtbaar ontslag en in dat geval is er geen recht op een WW-uitkering.

Maar let op. Je bent niet helemaal machteloos. Bij ontslag op staande voet kun je als werknemer binnen twee maanden in verweer gaan bij de kantonrechter, door middel van een verzoekschrift tot vernietiging van het ontslag. De kantonrechter kan het ontslag op staande voet vernietigen en jou als werknemer een vergoeding toekennen voor het onrechtmatig gegeven ontslag, naast doorbetaling van het loon.

Wat nu te doen bij ontslag op staande voet? Neem zo spoedig mogelijk contact op met CNV. De juridisch adviseurs van CNV kunnen jou in raad en daad bijstaan. De jurist die jou zal adviseren en bijstaan, kan in overleg met jou kijken wat het beste is. Er zijn drie opties:
1. Het CNV kan zoals hierboven beschreven namens jou in verweer komen tegen het ontslag op staande voet. Dan dient de juridisch adviseur van CNV een verweerschrift in tegen het ontslag en verzoekt daarbij de kantonrechter dit te vernietigen.
2. Het ontslag op staande voet kan met jouw medewerken worden omgezet naar een ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval ga je met jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst aan. Je kunt dan nadere afspraken maken over de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst. Bovendien heb je doorgaans met een vaststellingsovereenkomst wel recht op een WW-uitkering.
3. Je kunt natuurlijk ook in overleg met de juridisch adviseur berusten in het gegeven ontslag en op zoek gaan naar een andere baan.

Veel werkgevers hebben in de rechtspositieregeling of personeelsgids opgenomen wanneer er sprake kan zijn van ontslag op staande voet. Maar het kan ook in jouw arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Heb jij vragen over ontslag op staande voet of over hoe dit bij jouw werkgever is verwoord in de hierboven genoemde regelingen of arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met CNV Info: per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.