Onderhandelaarsakkoord bereikt nieuwe cao hbo

Na een lange periode van onderhandelen, is er afgelopen dinsdag 14 september door CNV Onderwijs, de andere bonden én de werkgeversdelegatie van de Vereniging Hogescholen (VH) een onderhandelaarsakkoord bereikt. Net op tijd, want de cao voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) loopt op 1 oktober 2021 af. De belangrijkste punten die zijn bereikt? Daarover lees je meer in dit nieuwsartikel.

Nieuwe cao per 1 januari 2021

CNV Onderwijs is blij dat dit akkoord nu gesloten kon worden. Net voor de zomerperiode was het nog niet gelukt om tot een resultaat te komen. De standpunten van de partijen lagen op bepaalde punten namelijk ver uit elkaar. Voor die punten zijn de partijen nu tot een consensus gekomen, en dat is positief nieuws. De nieuwe cao zal lopen van 1 januari 2021 tot 1 april 2022.

Belangrijkste punten voor de nieuwe cao

Per 1 februari 2022 gaat iedereen die onder de cao hbo valt 2 procent omhoog met zijn salaris. Daarnaast worden de bestaande werkdrukplannen aangescherpt op basis van afspraken met de personeelsgeleding van de medezeggenschap (PMR). Hierbij een overzicht van álle belangrijke bereikte punten voor de nieuwe cao:

  • Structurele loonsverhoging van 2% per 1 februari 2022
  • Medewerkers ontvangen, op basis van een fulltime dienstbetrekking, in november 2021 een eenmalige pensioengevende uitkering van € 880,- euro bruto
  • Bestaande werkdrukplannen worden herijkt en aangescherpt op basis van afspraken met de PMR
  • Iedere hogeschool dient in overleg met de PMR een regeling te treffen die werknemers in staat stelt op een verantwoorde manier thuis te kunnen werken
  • Er wordt gewerkt aan een regeling om de vitaliteit en capaciteit van alle categorieën werknemers (beginnend, middengroep en ouderen) te behouden, en deze is idealiter voor 1 april 2022 gereed
  • Werkgevers kunnen gebruikmaken van de versoepeling van de RVU heffing conform Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  • Met ingang van 1 februari 2022 zal het beginsalaris van loonschaal 1 worden verhoogd naar € 1.800,- bruto

Breng je stem uit voor 28 september 2021

Wij leggen het onderhandelaarsakkoord positief aan onze leden van CNV Onderwijs voor. Je hebt tot 28 september 2021 de tijd om je mening over dit akkoord te geven. Je kunt je stem uitbrengen via de nieuwsbrief die je vandaag in je mailbox ontvangt. Nieuwsbrief niet ontvangen? Mail naar: info@cnv.nl.

Download het onderhandelaarsakkoord

Meer lezen over de gemaakte afspraken?