Cao GAO

Looptijd: -
Christel Hermans
Onderhandelaar cao GAO

Deze cao geldt voor medewerkers die werkzaam zijn bij BCO Onderwijsadvies B.V., Stichting HCO, Koepelstichting Bazalt Groep, Stichting 1801, Stichting RPCZ, Stichting Bazalt, Gouwe Academy B.V en CPS B.V..-

Belangrijkste punten

  • Looptijd van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023.

  • Per 1-1-2023 worden de salarissen structureel met 5 procent verhoogd.

  • Per 1-1-2023 wordt de resultaatdeling verhoogd van maximaal 5 procent naar maximaal 8 procent. Daarmee is er feitelijk sprake van een variabele dertiende maand afhankelijk van het gerealiseerde bedrijfsresultaat.

  • Cao-partijen zullen in 2023 onderzoeken of het minimum bruto uurloon voor de minimum schaalbedragen per 1-1-2024 kan worden verhoogd.

  • Bij excellent functioneren, kan aan alle medewerkers die aan het eind van de reguliere (functie)schaal zitten, maximaal drie aaneengesloten jaren, één tot maximaal drie uitlooptrede(n) extra worden toegekend.

  • Conform de afspraak in de cao GAO 2022 wordt het functiereferentiegebouw per 1-1-2023 geactualiseerd. De verwachting is dat de actualisatie niet tot verlaging in de waardering leidt. Indien en voor zover er wel een verlaging optreedt, dan wordt het geïndexeerde salarisperspectief van de individuele medewerker gerespecteerd.

  • In de cao wordt opgenomen dat werkgevers op ondernemingsniveau in positieve zin kunnen afwijken van de cao-vakantieverlofregeling.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Christel Hermans
Onderhandelaar cao GAO

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen