Je kunt nu online meedoen met het Beroepsbeeld Leraar

Jouw beroep, jouw beeld

Ben je leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Doe mee met het eerste onderdeel van Beroepsbeeld Leraar en bouw samen met je collega’s aan het beeld van jouw beroep.

Beroepsbeeld Leraar

Leraren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Samen met andere werknemersorganisaties is CNV Onderwijs initiatiefnemer van een nieuw Beroepsbeeld Leraar. Hiermee bouwen leraren zelf aan het beeld van dit veelzijdige beroep. Met het nieuwe beroepsbeeld van de leraar willen we de maatschappelijke waardering voor het beroep versterken door de rijkheid ervan te schetsen. Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen we – of beter gezegd: jullie als leraren – aan een toekomstgericht beeld dat leraren in spe beter inzicht geeft in al die verschillende aspecten van het leraarschap.

Doe mee en vul de vragenlijst in

Het beroepsbeeld wordt gevormd door de verhalen, ervaringen en kennis van jou als leraar. We roepen daarom alle leraren in het po, vo, so en mbo op om te participeren en hun beeld te delen. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? In een korte vragenlijst kun jij jouw steentje bijdragen en meebepalen hoe het beroepsbeeld eruit komt te zien.

Bouw mee aan het nieuwe Beroepsbeeld Leraar

Je vult de vragenlijst in op de website van Beroepsbeeld Leraar.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Beroepsbeeld Leraar en wat de volgende stappen zijn in de weg hiernaartoe?