Radiostilte? Niet in de lobby!

CNV voert persoonlijke gesprekken met leden van de nieuwe Tweede Kamer

Terwijl in Den Haag alle ogen gericht zijn op de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, werkt CNV hard aan het contact met (nieuwe) Tweede Kamerleden. ‘We vinden het belangrijk dat onze kijk op de arbeidsmarkt bij alle fracties in het parlement bekend is. En nu er veel nieuwe Kamerleden zijn, hebben we veel nieuwe contacten te leggen’, zeggen Patrick Fey en Daniëlle Woestenberg, voorzitters van CNV Overheid, CNV Onderwijs en CNV Zorg & Welzijn, ‘Dus radiostilte? Bij ons niet!’

Veel mensen vinden het lobbycircuit onduidelijk. In de basis is het eenvoudig. Politici moeten roeien met de riemen die ze hebben. Voor ons is het van belang dat politieke woordvoerders ons kennen als betrouwbare sparringpartners met verstand van zaken. Zodat zij in hun beleidskeuzes rekening houden met correcte informatie.

Kamercommissies

Op sectorniveau schakelt CNV met de vaste Kamercommissies van Onderwijs, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Binnenlandse Zaken. Voorbeelden van zichtbare lobby-activiteiten zijn onze brieven aan de vaste Kamercommissies voor Financiën, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Daarnaast voeren we geregeld persoonlijke gesprekken met leden van de nieuwe Tweede Kamer. Dan gaat het natuurlijk over de ontwikkelingen die CNV belangrijk vindt. Denk aan de koopkracht, de tekorten op de arbeidsmarkt, zorg voor kwalitatief goed werk, inclusie en diversiteit in de werkomgeving en aandacht voor het werk in de wereld van vandaag en morgen.

Vaste contacten

‘Deze punten vormen ook de ruggengraat voor onze beleidsplannen in de diverse sectoren’, geeft Fey aan. ‘ Dus het is logisch dat we die ook in deze gesprekken agenderen. We hebben daarnaast vaste contacten in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en die krijgen vorm via andere collega’s bij het CNV. Waar nodig werken we samen met partners in de Sociaal-Economische Raad (SER), die ook gezien wordt als een invloedrijke adviseur van de politiek.

Kansen

‘De tijd van een kabinetsformatie biedt ons en andere sociale partners kansen om met rapporten en belangrijke signalen gehoord te worden door de politieke onderhandelaars’, zegt Fey. ‘We zijn daarmee natuurlijk niet de enige. En het speelt niet alleen nu. Elke groepering die aan belangenbehartiging doet, wil op ieder moment invloed uitoefenen door Kamerleden van informatie te voorzien.’

Belangrijk moment

Woestenberg: ‘Wat de publieke sectoren anders maakt dan bedrijven, is dat ze worden betaald vanuit geld dat de overheid beschikbaar stelt. Daarom is de politieke lobby voor onze bonden van groot belang. Uiteindelijk beslist de Tweede Kamer hoe veel geld er komt voor de medewerkers in deze sectoren. En dit is wel een belangrijk moment, omdat er nu over de politiek van de komende jaren wordt gepraat.’