Focuspunten CNV Onderwijs voor 2023 aan de onderhandelingstafels

Arbeidsvoorwaardennota 2023

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, wat betekent dat we nieuwe cao’s gaan afsluiten. Dit jaar hebben we weer een aantal focuspunten. Waar wij ons hard voor gaan maken in 2023 lees je hier.

Koopkracht & inflatie: waardeer de publieke professional door te investeren.

Volgens voorspellingen blijft de inflatie hoog en de koopkracht laag. Daarom gaan wij ons inzetten voor een sterke loonsverbetering. Inzet voor verhoging is 5-10%, naast landelijke maatregelen zoals accijnzen.

Toekomst van de arbeidsmarkt

In 2023 werken we de cao voor primair onderwijs (PO) en voorgezet onderwijs (VO) verder uit. Daarbij zetten we in op één loongebouw om een nieuwe loonkloof te voorkomen. Een transparante overlegstructuur; direct bij de minister aan tafel en gelijke kansen in carrièrepaden PO en VO.

Aantrekkelijke carrièrepaden

Wij willen dat elke onderwijsprofessional gewaardeerd wordt. Daarom zetten we sectorspecifiek in op thema’s als inschaling, loon en stabiliteit. Op deze manier willen we werken in het onderwijs aantrekkelijk houden. Onze speerpunten kun je lezen in de ‘Arbeidsvoorwaardennota Onderwijs 2023’.

Werk anders organiseren

We willen het onderwijswerk slimmer organiseren, zodat professionals minder werkdruk en meer vrijheid ervaren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen minder kan werken wanneer dat nodig is, passend op hun leven op dat moment.

Sociale en Fysieke veiligheid

Onderwijsprofessionals verlaten soms vroegtijdig het onderwijs, omdat zij zich niet thuis voelen in een team. De sociale veiligheid in de onderwijssectoren is een thema waarvoor we aandacht vragen. Hierbij streven we naar inclusieve onderwijsorganisaties.