Cao GVO/HVO

Looptijd: -
Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao GVO/HVO

In de cao Godsdienst- en Humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO) staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze cao geldt voor leraren die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs verzorgen in het openbaar primair onderwijs. Deze cao is in grote lijn een kopie van de cao Primair Onderwijs en met gelijke salarisafspraken.

Belangrijkste punten

  • Salarisverhoging per 10 januari 2020

  • Salarissen gelijk maken met cao Primair Onderwijs

  • Pensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)

  • Maximaal 900 lesuren per jaar

Cao GVO/HVO verlengd

De cao GVO/HVO heeft een looptijd van een jaar: 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. De cao-partijen hebben afgesproken dat deze cao opnieuw stilzwijgend is verlengd. Als cao-partijen niet ten minste zes maanden voor het verstrijken van de looptijd de cao opzeggen, wordt de cao telkens verlengd met één jaar.

Salarisverhoging godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (GVO/HVO)

Rond 10 januari 2020 krijgen alle medewerkers GVO/HVO een salarisverhoging. De salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 september 2018 gelijk getrokken aan de salarissen in het primair onderwijs. Daarover kregen de medewerkers op 3 december 2019 een gezamenlijke brief van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Werkgevers- en werknemersorganisaties willen dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van het primair onderwijs. Dat hebben ze meerdere malen aan de politiek gevraagd, maar dit is nog steeds niet volledig gelukt. Wel is inmiddels bereikt dat de bekostiging nu structureel is en dus geen subsidie meer.

Er is nu voldoende financiële ruimte om de salarisverhogingen van het primair onderwijs te kunnen volgen.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Gerlinde Michels
Onderhandelaar cao GVO/HVO
Natasja Heuwer
Onderhandelaar cao primair onderwijs
Telefoon
030 75 11 001
Wilma Salzmann
Voorzitter sectorgroep CNV Schoolleiders

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen