Kan werkgever opname duurzame inzetbaarheidsuren in vakantie verplichten?

Katja werkt sinds jaar en dag voltijd in het primair onderwijs. Ze doet haar werk als juf met veel plezier en is inmiddels 59 jaar. Ze merkt dat de jaren gaan tellen. Ze maakt daarom sinds twee jaar naast het basisbudget duurzame inzetbaarheid van 40 uur ook gebruik van het bijzonder budget duurzame inzetbaarheid van 130 uur voor oudere werknemers.

Met haar werkgever maakt ze afspraken over het moment van opname van de 170 uur duurzame inzetbaarheid. Op haar loonstrook ziet ze dat er maandelijks een eigen bijdrage van 50 procent voor de uren van het bijzonder budget wordt ingehouden. Toch ontstaat er een verschil van mening tussen Katja en haar werkgever over het opnemen van de uren duurzame inzetbaarheid. Ze zou ook in de vakanties uren duurzame inzetbaarheid moeten opnemen.

Niet tijdens de vakanties

De werkgever laat weten dat het terecht is dat maandelijks dezelfde eigen bijdrage over deze uren moet worden betaald. Katja is echter van mening dat zij de uren duurzame inzetbaarheid alleen hoeft in te zetten op momenten dat ze zou moeten werken en dus niet tijdens de vakanties. Mede daarom is zij van mening dat de inhouding van de eigen bijdrage maandelijks in hoogte zou moeten verschillen. Katja besluit de juridische afdeling van CNV Connectief om hulp te vragen.

Verlaging normjaartaak

De cao primair onderwijs regelt dat de uren voor duurzame inzetbaarheid op een herkenbare wijze in dagdelen ingezet kan worden indien er sprake is van opname van het bijzonder budget voor ouderen. Dit eventueel in combinatie met het basisbudget duurzame inzetbaarheid. Het is niet mogelijk om deze uren in de vakantie op te nemen, omdat het voor niemand duidelijk is of Katja dan van haar duurzame inzetbaarheidsuren of juist van vakantieverlof geniet. Daarnaast leidt de opname van de duurzame inzetbaarheidsuren tot een verlaging van de normjaartaak. Er is geen sprake van een verlaging van de jaartaak wanneer de uren in de vakanties opgenomen moeten worden.

Inhouden op maandsalaris

De eigen bijdrage voor het bijzonder budget voor ouderen wordt gelijkmatig over het jaar ingehouden. Het is daarbij vooral belangrijk of de hoogte van de bijdrage over de duur van een jaar overeenkomt met de eigen bijdrage van 50 procent die over de opgenomen uren mag worden ingehouden. Bij het inhouden van de eigen bijdrage wordt dus niet aangesloten bij het exacte aantal uren duurzame inzetbaarheidsverlof dat in die maand wordt opgenomen. De eigen bijdrage wordt in maandelijks gelijke bedragen voor de duur van een schooljaar ingehouden op het maandsalaris van Katja.

Ook een vraag over je duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact met ons op! Op werkdagen zijn wij telefonisch van 8 tot 18 uur bereikbaar op 030 7511001 of per mail via info@cnv.nl.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.