Onderhandelingen cao primair onderwijs van start

Vandaag zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs gestart. De nieuwe cao moet de overeenkomst vervangen die op 1 mei afloopt. De inzet van CNV Onderwijs is de afgelopen maanden tot stand gekomen door input van de leden (enquête en gesprekken met [kader]leden). Deze opbrengst is gebundeld tot een gezamenlijke inzet met de bonden, met wie ook de cao-onderhandelingen voor het voortgezet onderwijs worden gedaan.

Voor CNV Onderwijs is koopkrachtbehoud het allerbelangrijkst. De inflatie is nog steeds erg hoog en het is onzeker wat er de komende periode gaat gebeuren. Vermeden moet worden dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs, die vorig jaar is gedicht, opnieuw ontstaat. We zien dat collega’s met de lagere inkomens het erg zwaar hebben door de sterk gestegen prijzen. Voor hen willen we daarom een extra compensatie. Ook zetten we in op een verbetering van de reiskostenvergoeding.

Adequate vergoeding

Naast financiële afspraken wil CNV Onderwijs afspraken maken om de werkdruk te verlagen. Dit door te kijken waar we het proces van de werkverdeling kunnen verbeteren. Starters willen we een zachte landing geven in het onderwijs door afspraken te maken over taakreductie en coaching. Voor onderwijsassistenten die regelmatig voor de groep staan, willen we afspraken maken om dit beheersbaar te houden. Daarnaast willen we dat er in die gevallen een adequate vergoeding tegenover staat. Leraren moeten wat CNV Onderwijs betreft de mogelijkheid hebben carrière te maken zonder de klas uit te worden gejaagd.

Schoolleiders

Naast het lerarentekort is er ook een fors schoolleiderstekort. Schoolleiders worden nog te vaak ingeschaald volgens de voorbeeldfuncties uit de cao. Wij eisen voor ieder van hen een gesprek met de bestuurder zodat recht wordt gedaan aan de ingewikkelde taken die zij uitvoeren en een hogere beloning mogelijk wordt. We willen dat er recht gedaan wordt aan de complexiteit van het beroep van schoolleider en er moet gekeken worden in hoeverre de schoolgrootte daarbij een rol zou moeten spelen.

In de bijlage de complete gezamenlijke inzet van CNV Onderwijs, AOb, FvOv en FNV Overheid.