Al het nieuws

Onderwijsbonden: ‘Niet aan het werk op onveilige school’

De gezamenlijke onderwijsbonden roepen hun leden op om een beroep te doen op de Arbowet als hun school de corona-veiligheidsmaatregelen niet kan garanderen. Maandag gaat het voortgezet onderwijs weer volledig open voor alle leerlingen.

De anderhalve meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs kan volgens het kabinet komen te vervallen. Alle leerlingen kunnen weer gezamenlijk elke dag naar school. Uiterlijk 7 juni zou dat op alle scholen het geval moeten zijn. Die beslissing is genomen op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Wel is het advies dat verdere openstelling alleen veilig is onder de strikte voorwaarde dat de leerlingen twee keer per week onder begeleiding worden getest. Gebeurt dit niet, dan zal dit resulteren in meer besmettingen. De veiligheid op de scholen is absoluut niet gewaarborgd als er niet aan de voorwaarden van het OMT wordt voldaan.

Volgens de onderwijsbonden kunnen scholen echter nauwelijks garanderen dat leerlingen zich twee keer per week testen. ‘Wij krijgen veel signalen van onderwijsmedewerkers die zich zorgen maken over de continuïteit van het onderwijs. Ze willen niet onnodig het risico lopen dat ze zo kort voordat ze aan de beurt zijn voor vaccinatie alsnog ziek worden’, zegt voorzitter CNV Onderwijs Daniëlle Woestenberg. ‘Ook als je nog een tweede vaccinatie moet krijgen, ben je maar beperkt beschermd.’

Arbowet

De bonden adviseren de leden die zich zorgen maken om collectief actie te ondernemen en daarbij de medezeggenschapsraad te betrekken. Bij die actie staat centraal dat er een beroep kan worden gedaan op de Arbowet. Want de beslissing van het kabinet kan nooit boven de wettelijke plicht van een werkgever gaan om voor een veilige werkplek te zorgen.

De bonden hebben een voorbeeldbrief (zie onderaan de tekst) opgesteld die leden hiervoor kunnen gebruiken. Daarnaast wordt aangeraden gebruik te maken van de eerder verspreide handreiking ‘Ken je rechten bij verruiming openstelling VO’

Ventilatie

Voorwaarden waar personeelsleden en MR’en op moeten letten zijn bijvoorbeeld of er een gedegen plan is iedereen twee keer per week te testen. Heeft de school er zicht op hoeveel leerlingen zich daadwerkelijk twee keer per week testen? Is de ventilatie in de lokalen op orde?

Onveilig

Als niet wordt voldaan aan dit soort voorwaarden is er volgens de bonden sprake van een ‘onveilige situatie zoals bedoeld in artikel 28 van de Arbowet’. Het personeelslid kan daarop laten weten zijn of haar werkzaamheden op de schoollocatie ‘voor de duur van deze onveilige situatie te onderbreken’. ‘Vanzelfsprekend zal ik mijn werkzaamheden in overleg met mijn leidinggevende zoveel als mogelijk op een veilige locatie voortzetten’, zo vervolgt de standaardbrief. 'Iedereen – leerlingen en leraren – wil het liefst zo snel mogelijk weer naar school. Maar wel veilig'

‘We doen ons best om met ministerie en werkgevers tot harde afspraken te komen’, zegt Woestenberg. ‘Het OMT is voor ons altijd leidend geweest. Als in de praktijk niet aan hun randvoorwaarden kan worden voldaan en de veiligheid niet kan worden geborgd, nemen we dat hoog op. We sluiten dan ook de juridische weg niet uit.’