Wie we zijn als CNV Connectief

CNV Connectief is dé vakvereniging voor iedereen die werkt, gaat werken, werkt zoekt of heeft gewerkt in de sector onderwijs, overheid, publieke diensten en zorg & welzijn. Al onze leden zijn er voor anderen. En wij? Als CNV Connectief zijn wij er voor jou.

Als CNV Connectief zijn we er voor jou

Samen met ruim 120.000 leden zorgen we ervoor dat jij goed en met plezier je werk kunt doen. Dit doen we bijvoorbeeld door afspraken te maken over werk en inkomen in cao’s. Of door je te helpen bij je loopbaan en er voor je te zijn als het tegenzit. We vormen een groot netwerk, waar je met én van elkaar leert. Jij richt je in je werk op anderen, dus zijn wij er voor jou. Dat vinden we niet meer dan logisch.

Onze missie en visie


We dragen bij aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. In ons werk zoeken we daarom altijd de verbinding. Of dit nu op de werkvloer, aan de onderhandelingstafel, binnen de vakvereniging of in de samenleving is. We geloven erin dat de stem van elk lid belangrijk is voor een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst. Daarom hebben we oog voor de vragen en behoeften van jullie als leden. Dat doen we op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Omdat we weten: samen staan we sterk.

Zo maken we ons bijvoorbeeld hard voor kansengelijkheid in het onderwijs en hebben we aandacht voor rouw op het werk. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de pagina Samen in Actie.

Ons werk over de grens

Ontwikkelingen en afspraken op Europees niveau beïnvloeden de Nederlandse regelgeving als het gaat om werk en inkomen. Denk aan onderwerpen als pensioen, arbeidstijden, verlof, minimumloon en je recht op vakantie. Daarom zijn we als CNV Connectief ook buiten Nederland actief. We zijn aangesloten bij de Europese confederatie van onafhankelijke bonden (CESI). Deze bond bestaat uit 40 vakbondsorganisaties uit 20 Europese landen, en 4 Europese vakbondsorganisaties. Lees meer over ons werk over de grens.

Wie wij zijn: ons bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur van CNV Connectief bestaat uit:

De Raad van Toezicht van CNV Connectief bestaat uit:

  • Marianne Luyer | Voorzitter
  • Erik van Lingen | Vice-voorzitter
  • Carla Weber
  • Coen Abbenhuis
  • Yvon van Houdt

Over onze actieve leden

Binnen CNV Connectief zijn enkele duizenden vrijwilligers actief. Want weet je? We kunnen het werk als vakbond niet alleen. Onze vrijwilligers weten wat er speelt, omdat ze zelf in de sector werken. Hun inzet is onmisbaar. Lees meer over onze vrijwilligers.

Je kunt je ook aansluiten bij een ledengroep. Leden van een sectorgroep geven onze cao-onderhandelaars bijvoorbeeld advies en helpen speerpunten te bepalen voor de arbeidsvoorwaarden. Ongelooflijk belangrijk.

Statuten

Jaarrekening en Bestuursverslag

Op 7 december 2022 is de jaarrekening over 2021 vastgesteld. Hierin kun je onder andere het bestuursverslag, de jaarlijkse verantwoording van de toezichthouder, en informatie over de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders terugvinden.

Collectieve procedures

Als CNV Connectief voeren wij geregeld (collectieve) procedures voor en namens werkend Nederland (dus zowel onze leden als niet aangesloten werkenden). Hoe je lid kunt worden of kunt opzeggen vind je hier.

Op dit moment voeren we de volgende procedure(s):

  • Aansprakelijkheid staat zorgmedewerker ivm. long covid.