CNV Connectief in Europa

Invloed EU op Nederlandse arbeidsmarkt

Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van werk en inkomen wordt steeds meer beïnvloed door ontwikkelingen en afspraken op Europees niveau. Hoewel er geen harde cijfers voor zijn, wordt de inhoud van meer dan 30% van alle wetten in Nederland direct beïnvloed door Europese richtlijnen en verdragen. Dat alles heeft vergaande gevolgen voor de arbeidsmarkt in Nederland, voor de (financiële) positie van werkenden en gepensioneerden. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals pensioenen, arbeidstijden, verlof, minimum loon en het recht op vakantie.

Europese belangenbehartiging

Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen, doet CNV Connectief haar vakbondswerk ook op Europees niveau. Dat doen we via onze lidmaatschap bij CESI – een Europese confederatie van onafhankelijke bonden.

Actuele thema’s

De onderwerpen die onze bond binnen CESI behandeld zijn uiteenlopend. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan:

CESI_europese_vakbondenCESI verenigt 40 vakbondsorganisaties uit 20 Europese landen en 4 Europese vakbondsorganisaties, met in totaal meer dan 5 miljoen individuele leden. CESI, opgericht in 1990, pleit voor betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers in Europa en een sterke sociale dimensie in de EU. De confederatie en haar leden zijn betrokken bij de sociale dialoog als een van de erkende Europese sociale partners.

De bijzondere focus van CESI ligt op de publieke sector, waaronder centraal, regionaal en lokaal overheid, veiligheid en justitie, onderwijs en onderzoek, gezondheidszorg, postdiensten en telecommunicatie, defensie en transport. Sinds 2013 is de CESI Youth een stem van de jonge CESI-leden. De Europe Academy van CESI fungeert als een intern trainingscentrum voor leden.

Samenwerking met CESI gebeurt op verschillende niveaus. Op bestuurlijk niveau vertegenwoordigen we onze bond in het presidium en de board van CESI. Een beleidsadviseur werkt samen met de collega’s van CESI aan beïnvloeding van Europees beleid. Leden van CNV Connectief, die deel uitmaken van Adviesgroep Europa, hebben een adviserende en verbindende rol en nemen deel aan de activiteiten van CESI.