Defensie

Cao Defensie

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Juan Schot
Onderhandelaar cao Defensie

De cao Defensie is voor militairen die werken bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee. De cao geldt ook voor burgerpersoneel. Zodra je begint aan een opleiding bij Defensie ontvang je salaris op basis van de cao. In de cao hebben we afspraken gemaakt over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. In de huidige cao was bijvoorbeeld het verhogen van de eindejaarsuitkering een speerpunt.

Overleg cao weer opgepakt

Op 5 juli hebben Defensie en de vakbonden het overleg over een nieuwe cao weer opgepakt. De afgelopen weken is er in een constructieve sfeer besproken wat er nodig is om een nieuwe cao te kunnen bereiken.

Veel onderwerpen zijn daarbij behandeld. Er is uiteraard gesproken over een salarisverhoging, maar ook over andere onderwerpen uit de inzetbrieven van de vakbonden en Defensie. Daarnaast is ook gesproken over thuiswerken en reiskosten. Partijen denken over een aantal onderwerpen hetzelfde. Er zijn echter ook onderwerpen waarbij de verschillende standpunten nog een eind uit elkaar liggen.

Over één ding zijn alle partijen het wel eens: het Defensiepersoneel heeft recht op duidelijkheid over een nieuwe cao. Terwijl veel Defensiemedewerkers van een welverdiende vakantie (gaan) genieten, praten vakbonden en Defensie daarom verder om zoveel mogelijk stappen te kunnen zetten. Wij zullen iedereen in september laten weten wat de gesprekken hebben opgeleverd.

Arbeidsvoorwaarden: Hoe staat het ermee op 1 oktober?

Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. De onderhandelaars hebben vandaag vastgesteld dat zij op dit moment niet tot een resultaat kunnen komen. Ze hebben besloten de stand van zaken voor te leggen aan het Sectoroverleg Defensie (SOD) en daar verder te bespreken.

Voor de zomer hebben de onderhandelaars laten weten dat zij in september zouden vertellen wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. Er is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer hebben de gesprekken zich vooral gericht op de volgende onderwerpen:

  • Loonsverhoging;
  • Tijdelijke toelage loongebouw;
  • Woon- werkverkeer en thuiswerken;
  • Pensioenakkoord;
  • Verlengen Sociaal Beleidskader 2012;
  • Cafetariamodel;
  • Opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Tijdens deze gesprekken zijn partijen op een aantal onderwerpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars hebben vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom hebben de onderhandelaars besloten het SOD te informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder te bespreken. Dit overleg zal op 14 oktober plaatsvinden.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Juan Schot
Onderhandelaar cao Defensie
Telefoon
06 20 41 04 30

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen