Al het nieuws

Cao Defensie: hoe staat het ermee?

De onderhandelaars voor een nieuwe cao stelden vrijdag 1 oktober vast dat zij nu niet tot een resultaat kunnen komen. Vanaf juli is zonder tastbaar succes overlegd, daarom is besloten de stand van zaken voor te leggen aan het Sectoroverleg defensie (SOD) en daar verder te bespreken.

Voor de zomer lieten de onderhandelaars, waaronder CNV Overheid, weten dat zij in september zouden aangeven wat de gesprekken over een nieuw akkoord hebben opgeleverd. Er is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de verschillende inzetbrieven. Na de zomer hebben die zich vooral gericht op de volgende onderwerpen:

loonsverhoging; tijdelijke toelage loongebouw; woon- werkverkeer en thuiswerken; pensioenakkoord; verlengen Sociaal Beleidskader 2012;

cafetariamodel; opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Niet alle wensen vervulbaar

Tijdens deze gesprekken zijn partijen op een aantal onderwerpen dicht tot elkaar gekomen. De onderhandelaars hebben vastgesteld dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om aan de wensen van alle partijen tegemoet te komen. Vooral de gewenste loonsverhoging en de maatregelen voor het woon- werkverkeer leggen een groot beslag op het beschikbare arbeidsvoorwaardengeld. Daarom hebben de onderhandelaars besloten het SOD te informeren over de stand van zaken en daar de lastige keuzes verder te bespreken. Dit overleg vindt plaats op 14 oktober.