Defensie en bonden snel stappen zetten voor nieuwe cao

Defensie en bonden hebben de gesprekken over een nieuwe cao geïntensiveerd. Beide partijen willen ze snel mogelijk een onderhandelaarsresultaat voorleggen aan het personeel.

De ambitie was om voor de zomer met een resultaat te komen, maar de oorlog in Oekraïne laat ons zien dat een versnelling nodig is. Door het conflict is de druk op de krijgsmacht verhoogd en wordt er veel van het personeel gevraagd. Hoe lang dat nodig is, is op dit moment niet te zeggen. Wat ook direct merkbaar is, zijn de economische gevolgen van de oorlog in het dagelijks leven dat snel duurder wordt.

Ambitie aanscherpen

Defensie en bonden zijn van mening dat bovengenoemde ontwikkelingen reden zijn om de ambitie aan te scherpen. Het doel is om spoedig overeenstemming te bereiken over onder meer looptijd, loonontwikkeling, woon-werkverkeer en eerste stappen in het bezoldigingsstelsel. Beide partijen vinden het vooral belangrijk dat het personeel zo snel mogelijk een stijging van het inkomen tegemoet kan zien.

Dit betekent dat de grote hervormingen zoals een geheel nieuw bezoldigingsstelsel en de afspraken over een nieuw personeelsmodel wat langer op zich laten wachten. De intentie is er om de gesprekken daarover voor het eind van het jaar af te ronden.

Discussie

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error