CNV vraagt leden bij veiligheidsregio's te stemmen over NFST

CNV-leden werkzaam bij Veiligheidsregio's worden opgeroepen om te stemmen over de toekomst van het Netto FLO-spaartegoed (NFST). Dit spaartegoed, dat bijdraagt aan 225% van het netto jaarinkomen tot 55 jaar, wordt ingezet tijdens volledig buitengewoon verlof onder het FLO-overgangsrecht.

Stop NFST-bijdragen

In het recente Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) stelden werkgevers voor om de maandelijkse NFST-bijdragen te beëindigen. Deze bijdragen zijn financieel belastend voor werkgevers, mede door de 20% pensioenpremie en een potentiële boete van 52% van de Belastingdienst.

De voordelen

Het stoppen van de bijdrage kan voordelen hebben voor werknemers, zoals meer netto inkomsten uit nevenwerkzaamheden, lagere fiscale inkomsten die leiden tot hogere toeslagen, en geen verhoging in vermogensrendementsheffing.

Leden aan zet

Voor werknemers van 55 jaar en ouder heeft dit besluit geen invloed. Jongere werknemers kunnen enkele voor- en nadelen ervaren. Tijdens digitale bijeenkomsten op 22 en 23 november 2023 werden deze punten verder toegelicht. CNV adviseert positief over het stoppen met NFST en vraagt leden om voor het voorstel te stemmen. De stemming is open tot 7 december 2023 via een online link.