‘Ernstig. Zij hebben voorbeeldfunctie in goed werkgeverschap’

CNV over uitkomst rapport sociale veiligheid Tweede Kamer

Vandaag verscheen het onderzoeksrapport Kracht zonder Tegenkracht. Sociale veiligheid in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de Universiteit van Utrecht. De constatering daarin dat niet alleen Kamerleden maar ook ambtelijk leidinggevenden de grootste bron van grensoverschrijdend gedrag vormen, is ernstig, vindt Bart Schnoor, bestuurder CNV Overheid.

‘Terecht constateren de onderzoekers dat de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie heeft in het laten zien van wat goed werkgeverschap inhoudt, juist omdat de politiek dat ook van andere organisaties eist’, benadrukt Schnoor. ‘Iedereen heeft het recht op een veilige werkomgeving. De onderzoekers constateren dat die onder meer door mediadruk en scoringsdrift soms in de knel komt. Ook vandaag zagen we weer dat het onderzoek al uitlekte nog voordat de universiteit het formeel publiceerde. Sensatiezucht, dat is het laatste waar het personeel nu bij gebaat is, zeker nu het gaat om zulke gevoelige en complexe materie', aldus Schnoor.

Inhoudelijke reactie

CNV Overheid gaat het omvangrijke rapport zorgvuldig bestuderen en na overleg met de achterban op een later tijdstip inhoudelijk reageren.

In 2021 gaven de voorzitter en de griffier van de Tweede Kamer na commotie over het werkklimaat opdracht aan de Universiteit van Utrecht tot een onafhankelijk onderzoek naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer.