Lef tonen in verandering en vernieuwing

Michelle Kames (31) is verkozen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022 en werkt bij de gemeente Den Haag als senior opgavemanager Werken en Ontmoeten.

Aanpakken, langetermijndenken ontwikkelen en een nieuwe bestuurscultuur. Voor deze opgaven staat de overheid. Ze willen daadkrachtig, efficiënt en resultaatgericht zijn. Kloppende begrotingen, begrijpelijke dienstverlening en representatie van de samenleving. Niet alleen de samenleving verwacht dit van ze. Naar eigen zeggen zijn ze zelf de grootste voorstanders van deze beweging. De praktijk blijft echter achter bij de papieren werkelijkheid. Vernieuwing en verandering is volgens de overheid hoognodig. Maar dan wel aangestuurd door dezelfde mensen en bekende gezichten. Dit lijkt haaks te staan op de gewenste vernieuwing. Daarnaast belemmert dit het geven van ruimte en het bieden van kansen aan nieuw talent. Zeker nu het aantrekken en behouden van werknemers een uitdaging is, is deze aanpak verassend.

In deze tijd is de ‘dertien in een dozijn denkwijze’ achterhaald. Nieuwe generaties willen nieuwe werkwijzen én kansen. Een inclusieve organisatie die de verschillende waardensystemen van de werknemers omarmt en past bij persoonlijke overtuigingen. Dit betekent mensen zien voor wat ze zijn, oog hebben voor wat ze meebrengen en als organisatie buiten je comfortzone treden. Ze zijn vaak enthousiast, gedreven en ambitieus.

Durf buiten het traditionele hokje te denken en laat nieuw talent de veranderingsfakkel dragen

Michelle Kames

Dit blijkt spannend voor de overheid, zo heb ik zelf ondervonden. Hoe vaak ik niet gehoord heb dat ik te ambitieus, te gedreven en te enthousiast was. Zelfs mijn assessmentscore was te hoog. Waar een stapje extra zetten en een goede score normaal wordt beloond, wordt dit op sommige plekken binnen de overheid helaas nog gezien als een risico.

Natuurlijk is het spannend om dingen ‘anders’ te doen. Maar die voorzichtigheid past niet meer. Verandering en vernieuwing vraagt het tonen van lef, het doorbreken van patronen en het uitdagen van de status quo. Het vraagt nieuw ambtelijk leiderschap. Als de overheid echt wil veranderen en de opgaven die ze voor zichzelf hebben benoemd willen realiseren, is nu het moment om de daad bij het woord te voegen. De politiek gaat voor en maakt plaats voor een nieuw elan. Zij merkt dat tijden veranderen en nieuwe competenties worden gevraagd. Nu de overheidsorganisaties nog. Natuurlijk is dit niets nieuws en van alle tijden. De overheid is het alleen even vergeten.