Mantelzorg verlenen tijdens een werkloosheidsuitkering, moet ik dan solliciteren?

Roel heeft net te horen gekregen dat zijn jaarcontract als onderwijsassistent voor 24 uur per week niet verlengd gaat worden. Er komen bezuinigingen aan waardoor de éénpitter, waar hij werkzaam is, hem geen vast contract kan aanbieden. De werkgever vindt het erg jammer dat Roel moet vertrekken. Hij wijst hem op de mogelijkheid om een werkloosheidsuitkering aan te vragen.

Roel zorgt al jaren voor zijn zieke vrouw. Helaas gaat het de laatste tijd steeds slechter met haar. Haar verzorging eist alle tijd op waardoor hij eigenlijk niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Hij leest echter op de site van UWV dat hij een sollicitatieplicht heeft en hieraan moet voldoen om zijn aanspraak op een werkloosheidsuitkering niet in gevaar te brengen. Hij vraagt zich af of hij in de situatie waarin hij zit een ontheffing zou kunnen krijgen voor deze sollicitatieplicht. Omdat hij van 2013 tot 2014 volledig voor zijn vrouw heeft gezorgd en niet heeft gewerkt via de reguliere arbeidsmarkt, vraagt hij zich ook af of deze periode meegenomen wordt bij het vaststellen van de duur van de werkloosheidsuitkering. De duur daarvan wordt namelijk gebaseerd op iemands arbeidsverleden. Roel is lid van CNV Onderwijs en neemt contact op met een van de juridisch adviseurs. Die legt hem het volgende uit.

Ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer Roel een werkloosheidsuitkering ontvangt, heeft hij een sollicitatieplicht. Dit geldt ook wanneer hij mantelzorg verleent. Hij kan echter in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht. De beoordeling of hij in aanmerking komt voor ontheffing van de sollicitatieplicht ligt bij UWV. De duur van de ontheffing bedraag maximaal 6 maanden, maar kan –in uitzonderlijke gevallen- telkens voor de duur van één maand worden verlengd. De uitkeringsinstantie past daarbij het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten toe. In dat besluit wordt in artikel 2 lid 3 aangegeven dat er een verlenging van telkens één maand verleend kan worden in zeer uitzonderlijke gevallen. In de beoordeling wordt gekeken wat de gevolgen voor iemand individueel zijn als de ontheffing niet wordt verleend.. Het gaat hier dus om maatwerk. Mocht het UWV Roel een ontheffing toekennen, dan wordt wel de voorwaarde gesteld dat er gekeken wordt naar vervangende structurele zorg.

Een verzoek tot ontheffing van de sollicitatieplicht kan Roel indienen via de Werkmap bij zijn adviseur werk van UWV.

Mantelzorgforfait

De duur van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden dat Roel heeft opgebouwd. Maar wat nu hij geruime tijd mantelzorg heeft verleend en geen arbeidsverleden heeft opgebouwd? Deze periode kan dan wel meetellen voor de duur van zijn arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait. Roel kan hier alleen een beroep op doen als hij destijds betaald werd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Hij moet dit kunnen aantonen. Alleen de jaren na 2007 waarover hij mantelzorg heeft verleend, tellen mee. Zodra hij de werkloosheidsuitkering aanvraagt, kan hij ook het mantelzorgforfait aanvragen.

Let op: Voor de duur van de berekening van het arbeidsverleden, in geval van een WIA-uitkering, geldt eveneens het mantelzorgforfait.

Heb je een besluit gekregen van het UWV en ben je het daar niet mee eens? Neem dan tijdig contact op met CNV Info. Op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 18.00 op 030 7511003 of via het volgende mailadres: info@cnv.nl

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.