Al het nieuws

Welkom in agressieland

Caroline Koetsenruijter (41) is mediator, trainer en adviseur in conflictbemiddeling. Zij schreef het boek Jij moet je bek houden! over hoe je als professional moet omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten

Midden juli vonden er in een week tijd maar liefst drie dodelijke aanslagen op professionals plaats. Nederlands bekendste misdaadverslaggever, een motoragent en een beveiliger van de Parnassiagroep. Daarmee zijn drie beschermers van onze samenleving weggevaagd. De misdaadjournalist die als een ware held de strijd aanbond met onaantastbaren en onuitstaanbaren kreeg terecht veel aandacht in de media. Hij was een bekend en vertrouwd gezicht in bijna al onze huiskamers. Rondom de andere twee dodelijke slachto­ ers bleef het aanzienlijk stiller. Twee professionals, dienaren van de publieke zaak, die dagelijks bezig waren met het veiliger maken van onze gemeenschap en daarbij grote risico’s liepen op agressie en geweld. Zij hebben hun werk met hun leven moeten bekopen. Ondanks verschillen in mogelijke toedracht zegt het uitblijven van massale verontwaardiging over alle slachto­ ers iets over onze samenleving.

Vinden wij agressie en geweld tegen professionals voortaan normaal? Denken we door er geen aandacht aan te besteden, dat het agressieprobleem zich vanzelf oplost? Is het te pijnlijk om onder ogen te zien dat we in Nederland achteruit hollen in hoe we met professionals omgaan? Al in 2017 bleek uit onderzoek van de European Working Conditions Survey dat er in Nederland bijna twee keer zoveel sprake is van agressie en ongewenst gedrag tegen werkenden dan in veertien andere Europese lidstaten.

Door agressie altijd te melden, zeggen we stop tegen de agressor en ja tegen agressievrij en veilig werken

Caroline Koetsenruijter

Bij ons heeft inmiddels een derde van de werkenden elk jaar opnieuw te maken met schelden, slaan en intimidatie. Welkom in agressieland.

In plaats van de veelbelovende ‘summer of love’ kwamen we terecht in een ‘summer of violence’. Nu met de herfst voor de deur is het tijd om ons niet alleen druk te maken over hoe het coronavirus zich verder gaat ontwikkelen, maar ons vooral af te vragen wat we moeten doen om tot een veilige en agressievrije werkplek te komen. Natuurlijk hebben regering, media, en werkgevers hier een belangrijke rol in. Maar jij kunt ook wat doen tegen agressie en geweld. Door agressie altijd te melden, zeggen we stop tegen de agressor en ja tegen agressievrij en veilig werken. Dat versterkt de norm en bovendien hebben mensen daar recht op. Ik hoop dat je na het lezen van deze column op zoek gaat naar je eigen agressieprotocol en meldingsmogelijkheden. Niets doen is geen optie. Stop agressie.