CNV: kabinet moet nú investeren in publieke sector

Werkenden in de publieke sector hebben het zwaar. Veel mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid kennen een hoge werkdruk en zien collega’s ziek worden of vertrekken. Ondertussen lopen hun rekeningen op en groeit hun inkomen niet even hard mee. Mede door de personeelstekorten dreigt een vicieuze cirkel. Dat moet anders roept CNV via een campagne op.

Het kabinet moet kiezen nu het over grote plannen en de verdeling van vele miljarden gaat, stelt CNV. Laat die vooral ten gunste komen van zorgverleners, onderwijspersoneel en mensen in dienst van publieke instellingen, zoals het openbaar vervoer. De kwaliteit van deze sectoren is afhankelijk van de professionals die er werkzaam in zijn. Hoe meer mensen omvallen, des te zwakker wordt uiteindelijk de hele samenleving.

Basis op orde

Vandaar de looneis van 5 tot 10 procent en de oproep aan het kabinet om een goed werkgever te zijn. Betaal een salaris waarmee werkenden in de publieke sector hun gezin draaiende kunnen houden. Zorg dat deze beroepen aantrekkelijk blijven door een basis die op orde is, met goede afspraken over werk, inkomen, waardering en ontwikkelmogelijkheden. En laat medewerkers meepraten over innovaties en verbeteringen, zodat ze vol overtuiging de schouders eronder zetten.

Meer weten over deze campagne? Kijk op: www.cnv.nl/volhouden.

Juist in deze tijd is een sterke vertegenwoordiging van de werkende hard nodig. Dus als je dit leest en nog geen lid bent, sluit je dan aan.

De overheid - Hoe hou jij het vol?