CNV Onderwijs: 400 miljoen voor hoge stookkosten is korte termijnoplossing

De Rijksoverheid kondigde op 22 november aan 400 miljoen structureel beschikbaar te stellen voor de stijgende vaste lasten op scholen. Scholen die door excessieve stookkosten in acute financiële problemen komen, kunnen zich bij het ministerie van OCW melden. Hoe het bedrag wordt ingezet binnen de onderwijssectoren, is nog niet bekend.

CNV Onderwijs voorzitter Daniëlle Woestenberg geeft aan dat dit niet genoeg is om de problemen op het gebied van onderwijshuisvesting op lange termijn aan te pakken: ‘400 miljoen is leuk, maar veel schoolgebouwen voldoen niet aan de normen. 50% van de gebouwen hebben achterstallig onderhoud, dit is niet genoeg om het probleem op de lange termijn op te lossen. Daar moet structureel en concreet iets aan gebeuren.’

CNV Onderwijs vraagt nogmaals aandacht voor het door de sector in gezamenlijkheid gepresenteerde manifest onderwijshuisvesting.