Inzet voor nieuwe cao Waterschappen bepaald

De inzetbrief voor een nieuwe cao Waterschappen is bepaald. Belangrijkste inzet is een inflatiecorrectie voor de lonen. Met het bepalen van de inzetbrief gaat CNV Overheid samen met de andere bonden in onderhandeling met de werkgever.

Gezamenlijke inzet

De wensen en standpunten in de intentiebrief baseerden we op de uitkomst van bijeenkomsten, die wij de afgelopen periode in het land hebben gehouden en de enquête onder alle werknemers binnen de waterschappen. We hielden ook aparte raadplegingen voor jongeren.

Benieuwd naar de gezamenlijke inzet van CNV en FNV? Download hieronder onze intentiebrief.

Bekijk onze intentiebrief

Benieuwd naar de inzet van de werkgevers? Bekijk de inzetbrief hieronder.

Bekijk de werkgeversinzet

Uitkomsten enquête

De uitkomst van de enquête laat zien dat de werknemers over het algemeen tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden. Drie punten komen duidelijk naar voren:

  1. De lonen moeten een inflatiecorrectie krijgen
  2. Meer aandacht van de werkgever voor de toegenomen werkdruk
  3. Overgrote meerderheid is tevreden met de balans werk-privé

In gesprek met werkgever

Tijdens de eerste onderhandelingsronde met de werkgever gaan CNV en de andere bonden toelichting geven op de gezamenlijke inzetbrief. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt worden om een aantal zaken uit te zoeken. De intentie en hoop is er om snel een goed resultaat te bereiken.

Blijf op de hoogte

Het verloop van de onderhandelingen is te volgen via de cao-pagina waterschappen.