Waterschappen

Cao Waterschappen

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Arno van Voorden
Onderhandelaar cao Waterschappen

In de cao Waterschappen staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. Een waterschap is een overheidsorganisatie. Net als bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Het waterschap zorgt voor het waterbeheer op het gebied van waterkeringen, regionaal waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Ook zorgt het waterschap bijvoorbeeld voor het controleren van dijken en de kwaliteit van zwemwater.

Onderhandelingsakkoord bereikt

Op 28 april 2021 heeft CNV Connectief samen met de sociale partners, de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en FNV een definitief onderhandelingsakkoord bereikt. De werkgevers zijn unaniem akkoord gegaan met het voorstel. Van alle vakbondsleden ging ruim 90% akkoord. Hiermee is de tweede cao Waterschappen nu definitief. De cao heeft een looptijd van 1 jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Definitieve afspraken

Alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu definitief:

 • Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met € 50,- en het IKB-percentage met 0,5%. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5%.
 • Het persoonsgebonden basisbudget (PBB) wordt verhoogd van 5.000 euro naar minimaal € 6.000,- voor 5 jaar.
 • De berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst per uur wordt verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9.
 • Aanvullend op de Wet WIEG is afgesproken het salaris aan te vullen tot 100% van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.
 • Er is afgesproken om 5 mei in lustrumjaren als feestdag aan te merken.
 • Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om naast het kopen van IKB-verlof ook vitaliteitsuren te sparen:
  • door inzet van 50% van het PBB (€ 6.000,- per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 jonger dan 58 jaar. Voor elk vitaliteitsuur dient in elk geval ook een uur uit het IKB te worden aangekocht;
  • door inzet van het gehele PBB (€ 6.000,- per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 58 jaar of ouder waren.

De cao-teksten inclusief uitgangspunten en voorwaarden worden komende maand uitgewerkt.

Alle afspraken gaan in per 1 januari 2021. Het stijgen van de salarissen en schaalbedragen met € 50,- en het IKB-percentage met 0,5% wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd bij de salarisbetaling van juni 2021. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5%.

Transponeringstabel

Om te kunnen vergelijken welke artikelen uit de vorige cao verschillen met artikelen uit de nieuwe cao is er een transponeringstabel gemaakt. Daarmee kun je vergelijken wat er hetzelfde blijft, en wat er verandert. Je kunt de transponeringstabel net als het onderhandelingsakkoord onderaan deze pagina downloaden.

Beleidstekst 2021

Bij de cao hoort een beleidstekst met daarin de overwegingen van de Vwvw en de vakbonden bij de totstandkoming van deze cao. Thema’s die hierin voorop staan zijn ‘flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden’, ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘opleiding en ontwikkeling’. Je kunt de beleidstekst onderaan deze pagina downloaden.

Cao en salarisschalen

De nieuwe cao en nieuwe salarisschalen worden binnenkort geplaatst op https://vwvw.nl/cao. Ook wordt de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra de nieuwe cao geplaatst is, kun je deze ook bovenaan op deze cao-pagina vinden en downloaden.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Arno van Voorden
Onderhandelaar cao Waterschappen
Telefoon
06 51 10 43 96

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen