Waterschappen

Cao Waterschappen

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Arno van Voorden
Onderhandelaar cao Waterschappen

In de cao Waterschappen staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. Een waterschap is een overheidsorganisatie. Net als bijvoorbeeld de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Het waterschap zorgt voor het waterbeheer op het gebied van waterkeringen, regionaal waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. Ook zorgt het waterschap bijvoorbeeld voor het controleren van dijken en de kwaliteit van zwemwater.

Definitieve cao Waterschappen 2021

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord. Daarover konden ze tot 28 april stemmen De werkgevers gingen unaniem akkoord met het voorstel. Van alle vakbondsleden ging ruim 90 procent akkoord. Hiermee is de tweede cao Waterschappen nu definitief. Deze nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021, en loopt tot en met 31 december 2021.

Alle afspraken uit het onderhandelingsakkoord zijn nu definitief:

 • Per 1 januari 2021 stijgen de salarissen en schaalbedragen met € 50,- en het IKB-percentage met 0,5 procent. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent.
 • Het persoonsgebonden basisbudget (PBB) wordt verhoogd van 5.000 euro naar minimaal € 6.000,- voor 5 jaar.
 • De berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst per uur wordt verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9.
 • Aanvullend op de Wet WIEG is afgesproken het salaris aan te vullen tot 100 procent van het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof.
 • Er is afgesproken om 5 mei in lustrumjaren als feestdag aan te merken.
 • Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om naast het kopen van IKB-verlof ook vitaliteitsuren te sparen:
 • door inzet van 50 procent van het PBB (€ 6.000,- per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 jonger dan 58 jaar. Voor elk vitaliteitsuur dient in elk geval ook een uur uit het IKB te worden aangekocht;
 • door inzet van het gehele PBB (€ 6.000,- per 5 jaar) voor medewerkers die op 1 januari 2021 58 jaar of ouder waren.

Alle afspraken gaan in per 1 januari 2021. Zowel het stijgen van de salarissen en schaalbedragen met € 50,- als het IKB-percentage met 0,5 procent wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd bij de salarisbetaling van juni 2021. Per 1 juli 2021 stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Arno van Voorden
Onderhandelaar cao Waterschappen
Telefoon
06 51 10 43 96

Downloads

Download jouw cao

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen