Cao Waterschappen 2024 onderhandelaarsakkoord bereikt

We hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor de nieuwe cao Waterschappen. Als de leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden instemmen, geldt de nieuwe cao van 1 januari tot en met 31 december 2024.

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao?

Salarisverhoging

  • Per 1 januari 2024 worden de schaalbedragen en salarissen verhoogd met € 25,- bruto op basis van een voltijdsdienstverband.
  • Per 1 januari 2024 worden de schaalbedragen en salarissen nogmaals verhoogd met 3,0%.
  • Per 1 juli 2024 worden de schaalbedragen en salarissen verhoogd met 2,0%.

Reiskostenvergoeding

  • Voor woon-werkverkeer: per 1 januari 2024 zal de vergoeding per kilometer worden verhoogd tot het fiscaal maximum van € 0,23 netto per kilometer.
  • Voor zakelijke kilometers: per 1 januari 2024 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,39 per kilometer. Hiervan zal € 0,23 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald.

Persoonsgebonden Basisbudget

Werknemers tot 35 jaar krijgen vanaf 1 januari 2024 op aanvraag de beschikking over een budget van ten minste € 12.000,- (in plaats van € 6.000,-) dat zij gedurende een looptijd van 5 jaar kunnen besteden aan opleiding, ontwikkeling en loopbaan. Samen met hun leidinggevende maken ze een plan voor de besteding van het budget, afgestemd op hun ambitie en loopbaanplannen.

Doorbetaling salaris bij opname wettelijk ouderschapsverlof

Voor werknemers die vanaf 1 januari 2024 wettelijk ouderschapsverlof opnemen, zal de werkgever de uitkering van het UWV gedurende maximaal 13 weken verlof aanvullen tot 100% van het voor de werknemer geldende salaris, toelagen en IKB.

Extra (bovenwettelijke) verlofdag

In elk kalenderjaar heeft de werknemer recht op vakantie van 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week met behoud van salaris, IKB en toelage(n). Bij een voltijdsdienstverband is dit 144 uur per jaar. Hieraan wordt vanaf 1 januari 2024 bij een voltijdsdienstverband 7,2 uur toegevoegd.

Uitruil feestdagen

In het kader van Diversiteit en Inclusie is afgesproken dat werknemers vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid krijgen om aan het begin van het jaar maximaal twee feestdagen, die vallen op een werkdag en die volgens de cao Werken voor waterschappen een vrije dag is, in te ruilen voor een andere feestdag. Zo kunnen werknemers vrij zijn op de feestdagen die zij willen vieren.

Overwerk

Vanaf 1 januari 2024 wordt de mogelijkheid ingevoerd om overwerk om te zetten in “tijd voor tijd” in plaats van uitbetalen. Een mogelijke toeslag over deze uren wordt apart uitbetaald.

Als sector waterschappen willen wij aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Doorbetaling van het salaris bij het opnemen van ouderschapsverlof is voor met name jonge medewerkers van belang. Het vergroten van de diversiteit, inclusie in onze organisaties en aandacht voor vrouwen in de overgang zijn belangrijke thema’s voor ons en onze werknemers.
Arno van Voorden, onderhandelaar sector Werken voor waterschappen

Overige afspraken onderhandelingsresultaat cao Waterschappen 2024

Naast bovengenoemde afspraken staan in het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Waterschappen 2024 afspraken over:

  • Wachtdienst
  • Roosterdienst/onregelmatige dienst
  • Compensatie werk met bijzondere eisen
  • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
  • Challenge vergroening kilometers woon-werkverkeer / dienstreizen

Naast alle bovenstaande afspraken die een financiële impact hebben onderwerpen, zijn er onderwerpen waarvan we als cao-partijen verwachten dat deze geen of slechts een zeer geringe financiële impact zullen hebben. Blijkt dat de afspraken toch een financiële impact hebben? Dan nemen we ze mee in de onderhandelingen over een nieuwe cao vanaf 2025.

Ook zullen we voor de cao Waterschappen voor 2025 met elkaar in gesprek gaan over het minimumloon, vergroening van de cao, waarde IKB-vakantie-uren, kwaliteit van werk, werkdruk en sociale veiligheid, overgang en werkkostenregeling.

Download het onderhandelingsresultaat