Cao RDW: tweede onderhandelingsgesprek

Tijdens het tweede onderhandelingsgesprek op dinsdag 6 februari 2024 bespraken we onze voorstellen voor de nieuwe cao RDW. Zo hadden we het onder meer over je reiskostenvergoeding, de regeling Generatie in Balans (GIB), de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en werkdruk.

Belangrijkste onderwerpen volgens enquête

We bespraken de belangrijkste onderwerpen voor jullie, namelijk de reiskostenvergoedingen, GIB en RVU. Maar hierover bereikten we nog geen overeenstemming. Ook over andere doorgenomen onderwerpen zijn we het (nog) niet eens. Wel hechten we zowel vanuit de bonden als vanuit de werkgever belang aan zaken als de kwaliteit van het werk en het aanpakken van werkdruk. Bovendien geldt dat een afspraak op onderdelen pas definitief is als partijen een akkoord over het totaalpakket hebben. Er is nu nog niets besloten. We zetten overigens in op een nieuwe cao RDW met een looptijd van één jaar.

Loonstijging 9%

Ook je loon is een belangrijk onderwerp. Daarover praten we uitvoering tijdens het volgende geplande onderhandelingsoverleg, op woensdag 21 februari 2024. We zetten in op een loonsverhoging van 9% en een nominale verhoging van de salarisbedragen van € 50,-. Ook willen we een verhoging van het minimumuurloon vastleggen (€ 16,-) en een algemene prijscompensatie invoeren. Deze punten liggen nog op tafel. Voor het volgende overleg zetten we allemaal (vakbonden en werkgever) de loonanalyse (waaronder te hanteren definities, inflatie, loonachterstand en koopkrachtontwikkeling) op papier. Dat zullen we met elkaar delen, om vervolgens over de loonstijging te onderhandelen.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24,- voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit