Cao RDW

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Arno van Voorden
Onderhandelaar cao RDW

De cao RDW (Dienst Wegverkeer) geldt voor alle medewerkers bij RDW. In de cao heeft CNV Overheid samen met betrokken partijen afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken

Belangrijkste punten

 • Looptijd van 14 maanden: 1 januari 2023 tot 1 maart 2024.

 • Per 1 januari 2023 worden de salarisbedragen in de cao RDW 2023-2024 met een bedrag van €75,- verhoogd.

  Met ingang van 1 februari 2023 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 2,5 procent.

  Met ingang van 1 juli 2023 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 1 procent.

  Met ingang van 1 januari 2024 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 2,5 procent.

 • -In februari 2023 wordt aan elke medewerker die op de eerste van die maand in dienst is een

  eenmalige uitkering verstrekt van €900,- bruto. Het bedrag wordt naar rato berekend van de

  arbeidsduur.

 • -Met ingang van 1 januari 2023 wordt het salarisgebouw dusdanig aangepast dat het minimum maandsalaris €2184,- (€14,- bruto per uur) bedraagt.

 • De bestaande fietsregelingen komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de mogelijkheid voor een renteloze lening 1x in de 5 jaar ten behoeve van een (elektrische) fiets met een minimum van
  €750,- en een maximum van €2.500,-.

 • -Gedurende de looptijd van deze cao ontvangen alle medewerkers van de RDW en uitzendkrachten een vaste communicatievergoeding van €20,- netto per maand. Daarnaast geldt een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per thuiswerkdag ongeacht de werkuren van de werknemer per dag.

 • -Vanaf 1 januari 2023 wordt aan alle RDW-medewerkers een aantal arbo-hulpmiddelen ter beschikking gesteld of deze kunnen worden gedeclareerd. Tevens is er een bedrag beschikbaar van maximaal €250,- netto 1x per 5 jaar (op declaratiebasis) voor de inrichting van een arbo-verantwoorde thuiswerkplek.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Arno van Voorden
Onderhandelaar cao RDW
Etienne Winters
Tweede cao-onderhandelaar RDW
E-mail
Telefoon
030 75 11 001

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen