Nog geen resultaat cao-onderhandelingen RDW

Op 21 februari heeft CNV Overheid weer onderhandeld. Helaas heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. In de 2e helft van maart volgt een nieuwe onderhandelingsronde. CNV Overheid en FNV Overheid hadden gehoopt tot definitieve afspraken te kunnen komen met de werkgever.

De onderhandelingen zitten in een moeilijke fase. Op een klein aantal inhoudelijke onderwerpen lijken partijen het wel eens te kunnen worden. Maar er liggen ook nog inhoudelijke zaken (onder andere GIB, RVU, reiskostenvergoeding) waar nog geen overeenstemming is bereikt. Tot die tijd liggen alle opties nog op tafel.

CNV Overheid en FNV Overheid hebben de loonsverhogingen van de afgelopen jaren op een rij gezet en ook vergeleken met wat andere overheidssectoren. Ook de werkgever heeft aangegeven welke overwegingen en uitgangspunten hij hanteert. De conclusie van beide partijen is dat ze qua financiën nog ver uit elkaar liggen en dat er meer tijd nodig is om er uit te komen.

Proces

De huidige cao RDW liep gedurende een periode waarin wij kampten met een hoge inflatie. Veel medewerkers hebben nog steeds last van deze hoge inflatie die volgens CNV nog niet volledig is gecompenseerd. CNV Overheid en FNV Overheid blijven daarom strijden voor goede arbeidsvoorwaarden en koopkracht in de komende CAO voor de medewerkers bij de RDW.

Er is afgesproken dat beide partijen tot half maart de tijd benutten om alle punten goed te overwegen en te zoeken waar eventueel ruimte is.