Al het nieuws

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Waterschappen

Gemiddeld zo’n 2,05 procent loonsverhoging. Dat is het resultaat van het onderhandelaarsakkoord voor de cao Werken voor Waterschappen tussen CNV Overheid, FNV Overheid en werkgever Vwvw. De cao voor 13.000 medewerkers gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021 en geldt tot het einde van dit jaar.

De loonsverhoging bestaat uit het stijgen van de salarissen en schaalbedragen met €50,- per 1 januari 2021, en een stijging van 0,5 procent van het IKB-percentage. Per 1 juli stijgt het IKB-percentage nogmaals met 0,5 procent. Verder wordt het persoonsgebonden basisbudget (PBB) verhoogt van €5.000,- naar minimaal €6.000,- voor 5 jaar en is de berekeningsgrondslag voor het vaststellen van de toelage wachtdienst per uur verhoogd van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9. Afspraken zijn er ook gemaakt rond het aanvullend geboorteverlof, verlofsparen en thuiswerken.

Duurzame inzetbaarheid

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid, is positief over het bereikte resultaat: ‘Er is veel aandacht geweest voor de medewerkers in de lagere loonschalen. Het resultaat hiervan is dat er mooie afspraken zijn gemaakt over het inkomen en over de duurzame inzetbaarheid voor deze groep. Deze cao is tot stand gekomen doordat beide partijen bereid waren om met elkaar in gesprek te blijven.’

De leden van de bonden kunnen tot 28 april aangeven of ze instemmen met de nieuwe cao.

Benieuwd naar alle afspraken? Bekijk dan hier het onderhandelaarsakkoord voor de cao Werken voor Waterschappen.